Županija obnavlja zgradu jodnog lječilišta u Sisku

Župan Ivan Celjak sa suradnicima, je u utorak, 10. siječnja 2023. godine, obišao radove cjelovite obnove zgrade Jodnog lječilišta u sklopu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Zgrada je izgrađena 1932. godine. U nekoliko navrata je nadograđivana, a zadnja veća dogradnja je bila 60-ih godina prošlog stoljeća a teško je oštećena u razornim potresima. Radovi na cjelovitoj obnovi obuhvaćaju ojačanje konstrukcije, odnosno temelja i svih konstruktivnih elemenata. Isto tako uklanjaju se nekonstruktivni elementi te izvode novi, obnavljaju se sve instalacije i oprema, mijenja se krovište, izvodi se energetska obnova objekta i po kraju radova uređuje park. Također, u ovoj zgradi će biti omogućeno kretanje osoba s težom pokretljivošću kao i osoba s invaliditetom.„Trenutno su u tijeku radovi na cjelovitoj obnovi zgrade Jodnog lječilišta u Sisku.  Ne samo da ju obnavljamo u potpunosti nego ćemo i dodati nove sadržaje, a sve prostorije će biti prilagođene sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Medicinskom i nemedicinskom osoblju osigurat će se kvalitetniji uvjeti za njihov rad što znači i kvalitetnije uvjete za pružanje zdravstvenih usluga našim pacijentima Odjela za dermatologiju i venerologiju te Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Vrijednost radova je 2,5 mil. €, odnosno 19 mil. kn. Završetak radova očekujemo u svibnju ove godine.“ – izjavio je ovom prilikom župan Celjak.

Ukupna površina objekta Jodnog je 1.475 m2, a u njemu su smješteni Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Odjel za dermatologiju i venerologiju OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Svi naši sugrađani i dalje će zdravstvene usluge oba odjela moći koristiti u zgradi Jodnog lječilišta jer se obnova provodi u fazama, odnosno prvo se obnavlja centralni i sjeverni dio zgrade, a nakon toga slijede radovi na južnom dijelu.

Vjerujemo kako će nakon obnove naši prostorni uvjeti biti puno bolji što će nam omogućiti da proširimo svoje usluge te da našim žiteljima pružimo veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga. Ovdje dnevno prođe između 200-300 pacijenata koji su s obzirom na obnovu iznimno strpljivi i raduju se da će ovaj objekt nakon obnove osigurati bolje i kvalitetnije uvjete. Posebno značajno je što će nakon obnove ovdje biti i smješten Odsjek za neurorehabilitaciju namijenjen djeci.“ – uz zahvalu županu na trudu i zalaganju po pitanju obnove Jodnog lječilišta izjavila je Tatjana Vrga, voditeljica Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.