Županija objavila rezultate Javnog poziva za potrebe u kulturi

Sisačko-moslavačka županija odlučila je koje će programe i projekte financirati na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi. Županija je tako odlučila kako će financijski potpomoći ukupno 116 projekata iznosom od 66.342,00 eura (500 tisuća kuna), a najviše, 13.272,00 eura (100 tisuća kuna) dodijelit će se Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije.

Vezano uz područje Grada Kutine  Županija će financijski podržati projekte Gradskog puhačkog orkestra „Krešimir“, KUD-a „Banova Jaruga“, KUD-a „Ivančice“, KUD-a „Moslavina“, KUD-a „Repušnica“, Kutinske organizacije mladih, Ogranka Matice hrvatske u Kutini, udruge „Oko društva“ te Vokalne skupine Rusalke.

S područja Popovače sufinanciranje će ostvariti KUD „Jelenčanka“, KUD „Moslavec“, KUD „Potočanka“, KUD „Stružec“, PULS „Moslavački štrk“, Povijesna udruga Moslavina i Udruga Voloderska jesen, dok s područja Velike Ludine financijsku će pomoć ostvariti KUD „Mijo Stuparić“.