Popovača i ove godine dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete

U Popovači je usvojena Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2023. godini.

Temeljem ove Odluke, Grad Popovača će i tijekom ove godine građanima s ovog područja za prvo novorođeno dijete isplaćivati pomoć u iznosu od 2.000 kuna, a za svako sljedeće po 1.000 kuna više.

Zahtjev za isplatu novčane pomoći povodom rođenja djeteta na obrascu koji je moguće preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili u Gradskoj upravi podnosi se Upravnom odjelu za proračuni opću upravu.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: presliku rodnog lista za rođeno dijete, presliku rodnih listova za prethodno rođenu djecu (ako ih ima), potvrde o prebivalištu za roditelje, presliku vjenčanog lista, preslike osobnih iskaznica  ili  domovnica  za roditelje, te presliku tekućeg  računa roditelja.