Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Gradsko vijeće Popovače 18. siječnja održalo je svoju 18. sjednicu.

Nakon Aktualnog sata s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“ usvojen je skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća. Kako je pojasnio vijećnik Hrvoje Vuić (HDZ) „sjednica je u najmanju ruku bila čudna, a pogotovo zapisnik, jer je netočan“, pojasnivši kako se odnosi na donošenje Odluke o izvršenju proračuna, a o kojoj u ponovljenom glasanju vijećnici HDZ-a nisu glasali, a u zapisniku stoji da su „suzdržani“. Događaje koji su se odvijali vezano uz tu točku vijećnik je opisao nazivom „commedia dell’arte“  dodavši kako vođenje sjednice nije bilo dobro te je zamolio predsjednika Gradskog vijeća da sjednicu vodi bez suflera te prema statutu i pravilniku. Predsjednik Gradskog vijeća Saša Jagarčec (SDP) potom pojasnio je kako se sukladno Poslovniku gradskog vijeća „glasovi vijećnika koji su bili nazočni sjednici, a nisu glasali niti „ZA“ niti „PROTIV“ te se nisu izjasnili da su „SUZDRŽANI“ smatraju se „SUZDRŽANI“.“

Predsjednik Gradskog vijeća potom je na glasanje stavio Odluku kojom se pojedini vijećnik o svakoj temi na ovoj sjednici za riječ može javiti samo jednom, a koja je usvojena s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“, a o čemu se tijekom Aktualnog sata oglasila predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović rekavši kako je „ovom odlukom poslana je jasna poruka građanima da nije prihvatljiva aktivnost vijećnika na sjednicama te da smo zaboravili na prisegu koju smo dali, da ćemo raditi za dobrobit grada i građana“ te da „oporba ne razmišlja na taj način i neće šutjeti i vegetirati na sjednicama Gradskog vijeća već će kroz pitanja na Aktualnom satu i uključivanjem u rasprave postavljati pitanja koja većinom dolaze od građana“.

U nastavku sjednice jednoglasno je s 15 glasova „ZA“ usvojen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, a kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković riječ je o tehničkim promjenama koje se odnose na uvođenje nove valute, odnosno o usklađenju sa Zakonom o javnoj nabavi. Nužno je to odraditi početkom godine kako bi se pravovremeno započelo s provođenjem tih postupaka, odnosno s radovima koji su planirani, rekao je zaključno gradonačelnik.

Na kraju sjednice jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, za koju je gradonačelnik pojasnio kako se ona zakonski mora definirati za sve objekte.   Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež pojasnila je kako se odluka donosi na početku godine, kada je u tijeku i izdavanje rješenja, te kako je ona reakcija na tehnička pitanja koja su se u međuvremenu pojavila.   „Nadopuna članaka 20. gdje smo primijetili, odnosno bilo je definirano da pravne osobe za sve poslovne prostore koji se izgrade, imaju pravo na oslobođenje u postocima prema godinama, u prvoj godini 100%, u drugoj 75%  i tako dalje. Međutim, nedostajala je jedna odredba u kojoj se određuje u kojem roku oni trebaju podnijeti zahtjev za oslobođenje, pa smo to definirali ovom dopunom gdje smo rekli u roku 30 dana od ishođenja uporabne dozvole. I druga se izmjena odnosi na članak 22 gdje smo imali predmetna, djelomična ili potpuna oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade, gdje smo, između ostalog, rekli da obitelji s četvero i više malodobne djece oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u visini od 50% utvrđenog iznosa. Tu se pojavila isto jedna od pojava u praksi, jer nije stajala odredba na koliko nekretnina su te obitelji oslobođene, a pojavila se činjenica da imaju više nekretnina. Zato sad se evo dopunjuje stavkom 2 gdje kažemo da se odnosi oslobađanje na onu nekretninu u kojoj dokaže da živi, znači u kojoj dokaže dokazom o prebivalištu.“ – rekla je pročelnica Nikolić Jež. Između ostalog, definiran je i koeficijent namjene za „Poslovni prostor u kojem se ne obavlja poslovna djelatnost“ u iznosu „2“, a kako je pojasnila pročelnica, po Zakonu o komunalnom gospodarstvu ne može se prestati s plaćanjem komunalne naknade, pa je on definiran s minimalnom vrijednošću od „2“, budući da zakonski mora biti veći od koeficijenta za stambene prostore, a on iznosi „1“.

U ime Kluba vijećnika HDZ-a na donošenju ove odluke zahvalio je vijećnik Hrvoje Vuić, pojasnivši kako je to bio jedan od prijedloga HDZ-a, a koji je uvažen.

Sjednica je započela Aktualnim satom tijekom kojeg su vijećnici izrazili zanimanje za brojne teme. Između ostalog raspravljalo se o uređenju Trga I, sanaciji mostova oštećenih u potresu, kapitalnim investicijama i komunalnim problemima, izgradnji pješačkih staza, koeficijentima za komunalnu naknadu, poslovanju Lipovice, proglašenju elementarne nepogode, provedbi projekta „Svlačionice“ te proširenju nadstrešnice kod Pučkog doma u Voloderu.