Napreduju radovi na zgradi Učeničkog doma Sisak

U tijeku su radovi na zgradi budućeg Učeničkog doma Sisak. Radi se o prenamjeni stare matične zgrade Strukovne škole Sisak u Učenički dom. Time će stara neugledna zgrada uz, stari most, dobiti popuno novi izgled i novu namjenu. Kako je u potresu zgrada pretrpjela velika oštećenja, nužna je bila i konstruktivna obnova čija je vijednost oko 12 milijuna kuna.

„Učenički dom će imati 25 soba, za 50-60 učenika, a svaka soba će imati kupaonicu, što je osobito važno. Naravno da će Učenički dom imati sav onaj sadržaj koji je potreban, a to su i blagovaonica i kuhinja i sobe za odgajatelje, te će se prostirati kroz tri etaže“ – istaknuo je župan.