Sisačko-moslavačka županija izdvaja 2 milijuna kuna za stipendije i novčane pomoći studentima i učenicima

Sisačko-moslavačka županija nastavlja s trendom poticanja mladih ljudi s područja naše županije u njihovom daljnjem obrazovanju.
U županijskom sustavu studentskih i učeničkih potpora sada je 96 novih učenika i studenata!
Ugovore o stipendiranju učenicima i studentima u ovoj školskoj, odnosno akademskoj godini, u kojoj Sisačko-moslavačka županija dodjeljuje 55 novih studentskih i učeničkih stipendija uručio je zamjenik župana Mihael Jurić, a uz 41 jednokratnu pomoć koja se na inicijativu župana dodjeljuje studentima koji ostaju studirati u našoj županiji, ukupno je 96 novih mladih uključeno u sustav potpora Sisačko-moslavačke županije.
S ovim ugovorima u županijskom programu stipendiranja trenutno je 201 učenik i student, a u županijskom proračunu osigurano je nešto više od 2 milijuna kuna za stipendije i jednokratne studentske novčane pomoći.  
„Mjera jednokratne novčane pomoći već sada pokazuje svoje rezultate, jer ove godine imamo povećanje broja upisanih studenata za 33 posto u odnosu na prošlu godinu što jasno govori da na našem području žive studente koji vjeruju u studijske programe koji se provode u našoj županiji.“ naglasio je zamjenik župana Mihael Jurić.