Osvrt i blagdanska poruka gradonačelnika Josipa Miškovića

Poštovani sugrađani,

godinu koju ispraćamo s obzirom na realizirane aktivnosti  možemo ocijeniti uspješnom. 

Prihodi gradskog proračuna su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 10-ak posto i iznose oko 64 milijuna kuna. Porezni prihodi očekivano su porasli za oko dva milijuna kuna, a povećala se i rudna renta kao i šumski doprinos, te su određena sredstva povučena iz nacionalnih i EU fondova.

Među značajnijim aktivnostima realiziranima tijekom ove godine ističe se projekt Spojna cesta od Kolodvorske do Sisačke ulice 2. Faza – most preko vodotoka Jelenska ukupne vrijednosti 4,5 milijuna kuna. Tijekom 2022. izvršena je i izgradnja te uređenje  parkirališta između nove gradske Tržnice i Doma zdravlja, izgradnja vodovoda između Ulice Raskrižje i Manceove ulice u Voloderu, proširenje plinske mreže u Voloderu i Moslavačkoj Slatini. Završena je i kanalizacijska mreža Pergošićeva- Polakova- Vinogradska Mikulanica kao i radovi na uređenju mjesnih groblja u Popovači i Voloderu koji su obuhvatili izgradnju pješačkih staza odnosno rekonstrukciju ograda. Kada je riječ o uređenju javnih objekata, izvršena je zamjena krovišta na svlačionicama u Strušcu, rekonstrukcija krovišta na Pučkom domu u Osekovu kao i vatrogasnom domu u Donjoj Vlahiničkoj gdje je nastavljeno i uređenje poslovnog i stambenog dijela objekta stare škole.  Nastavljeno je uređenje objekta Kuće meda u Strušcu te prostora Pučkog doma Voloder i pripadajućeg dvorišta, aktivnosti na uređenju igrališta u Donjoj Gračenici, Potoku i Voloderu, a realizirana je i kupnja starog trijema u Gornjoj Jelenskoj gdje se planira stalni postav zavičajne zbirke etno predmeta. Realizirana je kupnja kuće u središtu Popovače za potrebe Turističke, Vatrogasne i Zajednice sportskih udruga te izvršeno uređenje prostora nove streljane u objektu sportske dvorane OŠ Zorke Sever. Ukupno je kroz godinu asfaltirano oko deset kilometara nerazvrstanih cesta, te je postavljena nova vertikalna prometna signalizacija i opreme u zoni prelaska pješaka i djece preko državne ceste D 36 u naselju Stružec kao i nova signalizacija u Kolodvorskoj ulici u Popovači.

Govoreći o radu gradskih ustanova i poduzeća, u 2022. godini Komunalni servisi uspješno su krenuli samostalno prikupljati otpad te uveli  dimnjačarsku djelatnost. U Dječjem vrtiću Popovača u stalni radni odnos primljena je logopedica čime je nakon više godina ponovno uspješno osigurana ova usluga ne samo korisnicima Dječjeg vrtića, već i drugoj djeci s ovog područja.

U cilju unaprjeđenja zdravstvenog standarda na ovom području, od mjeseca travnja Grad Popovača je za građane s ovog područja osigurao i uslugu uzimanja uzoraka za specijalističke laboratorijske pretrage koje je moguće obraditi isključivo u laboratoriju Opće bolnice ‘Dr. Ivo Pedišić’ Sisak uključujući i transport tih uzoraka na obradu u Sisak, a koja se vrši jednom tjedno u prostorijama Doma zdravlja Popovača. Nastavljeno je i financiranje laboratorijskih usluga u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača za hitne pretrage kao i sufinanciranje  jednog djelatnika Ispostave Zavoda za javno zdravstvo otvorene u Domu zdravlja Popovača, a  u cilju povećanja kvalitete i opsega zdravstvenih usluga te smanjenja troškova putovanja građana u te ustanove u Kutini odnosno Sisku.

Da značajni napori u smislu osiguravanja kvalitetnih uvjeta za život na ovom području daju dobre rezultate svjedoči činjenica da mladi ostaju na ovom području i da je evidentan kontinuirani rast broja novorođene djece. Grad Popovača je po provedenom javnom pozivu dodijelio ukupno 40-ak poticaja u iznosu od 30.000 kuna za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za stanovanje s ciljem pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mlađe populacije. Do mjeseca prosinca isplaćeno je 92 jednokratne potpore za novorođenčad, a od tekuće školske/akademske  godine Grad je povećao mjesečne iznose stipendija tako da potpore za učenike sada iznose 400,00 kuna, a za studente 600,00 kuna.  Nastavljena je i mjera sufinanciranja kamata za poduzetničke kredite kao i isplata poticaja za nova zapošljavanja u iznosu od 10.000 kuna. Grad je za oko 900 umirovljenika s mirovinom manjom od 2.500 kuna odnosno građana starijih od 65 godina bez prihoda osigurao isplatu uskrsnica i božićnica u iznosu od 300,00 kuna, a nastavljena je i isplata subvencija poljoprivrednicima. U cilju ublažavanja posljedica epidemije koronavirusa, smanjena je komunalna naknada za zdravstvene i obrazovne ustanove.

U suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Lonjsko polje, Grad je organizirao grupne posjete vrtićanaca odnosno učenika s područja Popovače Posjetiteljskom centru Crna roda na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Osekovu koji je službeno otvoren u srpnju.

Tijekom 2022. uspješno je proveden projekt ‘Zlatne žene za zlatnu dob- faza II’ u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, kroz kojeg je Grad zaposlio 30 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje su skrbile za 180 korisnika.

S obzirom na ukidanje svih ograničenja u kontekstu epidemioloških mjera, uspješno su realizirane sve društvene aktivnosti i manifestacije među kojima se posebno ističe obilježavanje Dana Grada, Voloderska jesen kao i Večer škrleta te Dani Božića i adventske radosti u okviru kojih Grad i ove godine od 15.12. do 10.1. osigurava besplatno klizalište za sve posjetitelje na Trgu II. u Popovači.

Za 2023. godinu predlažu se prihodi u iznosu od stotinjak milijuna kuna. Realni prihodi Proračuna Grada Popovače iznose oko 65 milijuna kuna, a preostala sredstva  odnose se na vrijednost projekata koji su prijavljeni za (su)financiranje iz nacionalnih i fondova  Europske unije te je u prihodovnu stranu potrebno ukalkulirati eventualnu realizaciju ovih potpora. Proračunom za iduću godinu porezni se prihodi  planiraju na približno jednakoj razini, kao i oni od naknada za korištenje nefinancijske imovine koji se najvećim dijelom odnose na rudnu rentu.

Govoreći  o aktivnostima čija se realizacija planira u 2023. godini, na natječaje državnih i EU fondova prijavljeni su među ostalima:  sanacija mosta Gornji Krivaj  i mosta Trg svetog Antuna- Moslavačka ulica u naselju Voloder, rekonstrukcija i proširenje prometnice Sv.Barbara – Paklenica, Dječji vrtić Voloder,  sanacija divljih odlagališta na području Grada Popovače, uređenje Kulturnog centra- stara škola Voloder, opremanje parka za vježbanje na otvorenom. 

Proračunom za iduću godinu planira se rekonstrukcija pješačkih staza u Voloderu i Gornjoj Gračenici te izgradnja pješačkih staza u Podbrđu i Strušcu, završetak izgradnje pomoćnog igrališta u Voloderu kao i asfaltiranje te opremanje igrališta iza Pučkog doma u tom naselju. Tijekom 2023. godine planira se završetak uređenja prostorija nove gradske uprave u bivšoj Robnoj kući  odnosno početak rekonstrukcije Trga I., izgradnja Športsko- rekreacijskog centra Moslavac, uređenje šetnice uz vodotok Jelenska, nastavak uređenja zgrade Tržnice i kuće za potrebe gradskih Zajednica te uređenje parka nasuprot Osnovne škole Popovači.

Planovi u smislu izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćaju, među ostalim,i izgradnju novog parkirališnog prostora ispod zgrade bivše Robne kuće kao i aktivnosti u Gospodarsko- poslovnoj zoni Mišička gdje će se, nakon završetka novog Urbanističkog plana Zone pristupiti nastavku izgradnje infrastrukture za potrebe budućih korisnika.

U naselju Potok planira se izgradnja nove ograde i staza na mjesnom groblju, uređenje svlačionica NK Sloga, nastavak uređenja Pučkog doma te uređenje dječjeg igrališta.

U Gornjoj Jelenskoj predviđen je završetak izgradnje trafostanice i rasvjete na igralištu NK Jelengrad, te obnova vanjske fasade na Pučkom domu i rasvjeta i uređenje trijema. U Osekovu se predviđa nastavak uređenja unutrašnjosti Pučkog doma te ulaganje u popratne prostore vezane za nedavno izgrađeni Posjetiteljski centar Crna roda. Nastavak uređenja sportskih objekata i pučkih domova planira se i u Strušcu te Donjoj Gračenici.

Pored redovnog održavanja odnosno asfaltiranja nerazvrstanih cesta, Grad je uputio i prijedlog Županijskog upravi za ceste SMŽ da se tijekom 2023. godine kroz model zajedničkog financiranja u omjeru 50:50 izvrši završetak obnove ceste Osekovo- Stružec te Gornja Gračenica- Ciglenica.  

Grad će u cilju povećanja obrazovnog standarda na svom području nastaviti sufinancirati rad pomoćnika u nastavi kao i nastavnog osoblja za rad u programu produljenog boravka te svih ostalih potpora u tom području. Budući da su intenzivirane aktivnosti usmjerene na otvaranje ispostave jedne srednje škole u Popovači, sljedeće se godine planira realizacija ove inicijative kao i otvaranja osnovne  glazbene škole. Očekuje se i realizacija započetih aktivnosti u suradnji sa Domom zdravlja Kutina usmjerenih ka stvaranju uvjeta za dugoročnije osiguravanje pedijatra u Popovači. Proračunom za 2023.  godinu planiran je nastavak dodjele svih aktualnih potpora građanima i gospodarstvenicima odnosno poljoprivrednicima, djelovanju udruga građana kao i kapitalna ulaganja u sakralne objekte na ovom području.

Iščekujući najradosnije dane u godini, osvijestimo u sebi činjenicu da je Božić uvijek izvor novih nadahnuća čije nas ozračje vraća u okrilje obitelji, milosrđa i istinskih životnih vrijednosti. U povodu nadolazećih blagdana od srca Vam želim obilje zdravlja, mira, ljubavi i nade!