Općinsko vijeće Velike Ludine jednoglasno usvojilo Proračun za 2023. godinu

Općinsko vijeće Velike Ludine na svojoj je 15. sjednici jednoglasno donijelo Proračun za 2023. godinu u iznosu od 16.685.384,02 kn, odnosno 2.214.531,01 €.

Kako ističe načelnik Dražen Pavlović, on će sadržavati projekte koji su ove godine započeti, ali i neke nove. „S obzirom na globalnu situaciju možemo reći da smo zadovoljni s ovom godinom. Nemamo zaduženja niti dugovanja te imamo novi Proračun koji je realan. U 2023. godini planiramo tako završetak ceste od Male Ludine do Mustafine Klade, a naša je obaveza za taj posao izdvojiti još oko 1,2mln kn. Potom u suradnji sa ŽUC-om planira se i rekonstrukcija prometnice od potoka Ludinica do groblja, a uz nju gradila bi se i pješačka staza. Također, određena sredstva izdvojit ćemo i za nerazvrstane ceste, konkretno za  njihovo održavanje ali i daljnje radove pri spajanju ceste  u Obrtničkoj ulici i ulici Bukovec, kao i uređenja Poljske ulice u Velikoj Ludini, ulice Gaj i Vatrogasne u Vidrenjaku, Ratarske ulice u Mustafini Kladi, Male ulice u Okolima, ali i za rješavanje odvodnje u Stazićevoj ulici u Vidrenjaku. Također, planira se i otkup stanova u zgradi iznad Općine te njihovo uređenje kako bi bili spremni za prodaju, rekonstrukcija dijela nogostupa u Velikoj Ludini, ali i nastavak obnove župne crkve i kapele u Okolima, izmjene dijela javne rasvjete s novom LED rasvjetom, asfaltiranje parkirališta na groblju, izgradnja dječjeg igrališta u Vidrenjaku, kao i pojačana izdvajanja za školstvo (vezana uz kupnju radnog materijala), sufinanciranje smještaja u domove i stipendije te daljnje sufinanciranje rada udruga. Važan dio proračuna su i daljnja sredstva za projektiranje sportske dvorane uz Osnovnu školu, a sve kako bi se Općina mogla javiti na određeni natječaj iz EU fondova.“

Sukladno propisanom Zakonu vijećnici su usvojili i Godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te su donijeli i  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje. Uz ovu temu vezano je i donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite, a čemu se također mora pristupiti prema zakonskim odredbama.

U nastavku, vijećnici su usvojili I. izmjene Pravilnika o plaćama u Dječjem vrtiću i Knjižnici i čitaonici, a kako je rečeno, riječ je o promjeni vrijednosti osnovice plaće iz kuna u euro, a pri čemu su određene vrijednosti zaokružene na više. Također, donesene su i Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, a kojima su omogućene veće prigodne nagrade, dar za dijete i dar u naravi, te sada djelatnice vrtića imaju ista prava kao i djelatnici Općine.

Potom, usvojene su i IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine, a kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović, pristupilo im se zbog zahtjeva građana i gospodarstvenika, ali i potreba Općine. Sukladno donesenoj odluci omogućena je gradnja distributivnog centra za voće u Katoličkom Selišću, izgradnja novih poslovnih prostora – hale tvrtki Lipovica, širenje turističke zone u Mustafini Kladi, prenamjena zemljišta za potrebe izgradnje sportske dvorane, kao i promjena odredbe vezane uz broj parkirališnih mjesta po pojedinom poduzetničkom prostoru.

Vijeće je potvrdilo i prijedlog Odbora za školstvo i dodjelu stipendija. Četiri učenika tako su ostvarila sufinanciranje u  visini 50% od pune cijene smještaja u srednjoškolskom domu. Dodijeljeno je i 25 srednjoškolskih stipendija u iznosu od po 300 kuna mjesečno, 20 po socijalnom kriteriju, a 5 po kriteriju izvrsnosti, te je dodijeljeno 7 studentskih stipendija, 3 po socijalnom kriteriju, a 4 po kriteriju izvrsnosti, u iznosu od 600 kuna mjesečno. Kako je pojasnio načelnik, ova odluka omogućila je svim prijavljenima da ostvare pravo na stipendije, iako neki od njih nisu zadovoljavali sve kriterije. Također, naglasio je i kako će njegovom odlukom iznosi stipendija od 1.1.2023. godine porasti za 50% te će srednjoškolske iznositi 450 kn, a studentske 900kn.

Donesena je i Odluka o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja  fizičkih i pravnih osoba u ukupnom iznosu od 563.842,48 kn. Kako je pojasnila referentica za komunalne poslove Mirela Montag riječ je o dužnicima, od kojih neki nisu stvarni, već je došlo do određenih proceduralnih pogrešaka, no, riječ je i o osobama koje su prodale svoje nekretnine ili su one u međuvremenu srušene odnosno postale su ruševne, a isto nisu prijavile, ali postoji i određeni broj neplatiša te sukladno Zakonu riječ je o zastari. Što se tiče pravnih osoba razlozi neplaćanja su najčešće stečaj i zatvaranje poduzeća, ali i zastara.

Na samom kraju vijećnici su sukladno zakonskim odredbama donijeli Odluku kojom se upravljanje  grobljem povjerava općinskom komunalnom poduzeću Ludina d.o.o., te Odluku o prodaji nekretnine – polovici kuće, a koje se nalazi na području Velike Ludine.