Gradsko vijeće Popovače usvojilo Proračun za 2023. godinu

Gradsko vijeće Popovače na svojoj je 16. sjednici usvojilo Proračun za 2023. godinu. Kako je tijekom predstavljanja naglasio gradonačelnik Josip Mišković prihodi su na razini od 12,5 milijuna eura, odnosno oko 99 milijuna kuna, a rashodi oko 2 milijuna kuna manje, budući da će tijekom 2023. godine dio sredstava utrošiti se i na troškove koji su nastali ove godine, a dolaze na naplatu naknadno. Što se tiče ostatka rashoda, najveći dio sredstava predviđen je za komunalnu infrastrukturu te se tako u 2023. godini očekuje daljnje uređenje i izgradnja prometnica, groblja, javnih površina i javne rasvjete. Na kraju, gradonačelnik je zaključio kako ovaj Proračun sigurno nije idealan i ne zadovoljava sve, ali osigurava nastavak investicija i brojnih aktivnosti koje će doprinijeti kvalitetnijem životu svih građana.

Proračun za 2023. godinu usvojen je s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“. Naime, nakon burne rasprave, vijećnici HDZ-a nisu ga podržali, a kako su istaknuli, smatraju ga „prenapuhanim“, s nedovoljno kapitalnih investicija koje se financiraju izvornim sredstvima Grada, te s nerealnim postotkom prihoda iz EU i nacionalnih fondova.

U nastavku je usvojena Odluka o izvršavanju Proračuna. U trenutku glasanja nisu bili prisutni svi vijećnici, i vijećnici su glasali sa 7 glasova „ZA“ i 5 „PROTIV“. Misleći kako točka nije usvojena, odnosno da za nju treba natpolovična većina ukupnog broja vijećnika, uz ispriku vijećnika Franje Martinovića (HSP) koji je iz osobnih razloga morao nakratko izaći, vijećnici su odlučili da se glasa ponovno te je točka usvojena s 8 glasova „ZA“, dok preostali prisutni vijećnici HDZ-a nisu željeli glasati i napustili su sjednicu.

Usvojeni su potom jednoglasno s 8 glasova „ZA“ Program održavanja komunalne infrastrukture te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2023. godinu, a koji su, kako je pojasnio gradonačelnik, sastavni dijelovi Proračuna.

Što se tiče Programa održavanja predviđen je iznos od 21,7 milijuna kuna, a koji se odnosi na ulaganja u nerazvrstane ceste, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, te održavanje groblja i javne rasvjete. „Porast je sredstava s obzirom na 2022. godinu, a do čega je došlo zbog povećanog planiranja održavanja nerazvrstanih cesta, ali i većih troškova električne energije i drugih usluga koje su već i ove godine izuzetno poskupjele. Što se tiče električne energije, u 2023. godini očekuje se i širenje te mreže, budući da se očekuje uređenje Trga I, investicije za koju će Grad izdvojiti oko 4 milijuna kuna.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Vezano uz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture gradonačelnik je pojasnio kako su predviđene investicije u nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i javnu rasvjetu.  „Sredstva planirana za ovu namjenu su na razini ovogodišnjih i iznose oko 12 milijuna kuna, a većina je vezana uz postojeće investicije, odnosno njihov nastavak, pri čemu se najveći dio odnosi na izgradnju Spojne ceste Sisačka-Kolodvorska i izgradnju pješačkih staza.“ – pojasnio je gradonačelnik.

U nastavku, jednoglasno je usvojen i  Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2023.godinu. Kako je pojasnila ravnateljica Ivana Vlašić radno-programski sadržaji koncipirani su u 9 cjelina. „Nastavljamo s velikim brojem aktivnosti, od književnih susreta, promocija, predavanja, izložbi, kazališnih predstava i raznih programa, a očekuje nas i pokretanje novih. Također, nastavljamo suradnju s lokalnim zajednicama i ustanovama, te u dogovoru s osnivačem – Gradom, od 1. siječnja planiramo uvesti besplatne članarine za sve građane, a kako bi prema standardima narodnih knjižnica ova ustanova bila dostupna svima.“

Potom, usvojen je i Prijedlog članova nadzornog odbora Komunalnih servisa Popovača d.o.o. Kako je pojasnio gradonačelnik, riječ je o proceduri koju je potrebno provesti zbog povećanja broja zaposlenih. Nadzorni odbor ovog trgovačkog društva činit će 5 osoba, a na mandat od četiri godine za tu su funkciju uz predstavnika zaposlenika potvrđeni Saša Jagarčec, Andrija Ričko, Franjo Martinović i Branislav Pavličević.

Jednoglasno je usvojena i Suglasnost za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o.. Kako je pojasnio gradonačelnik, riječ je o kreditnom zaduženju od 420 tisuća eura kojim bi se iz sredstava HBOR-a namijenjenih za razvoj SMŽ omogućile investicije u opremu neophodnu za nastavak poslovanja, konkretno riječ je o nabavci kamiona s kranskom dizalicom, buldožera i fotonaponske elektrane.

Potom, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Gradu Popovači za sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta za Sportski park Moslavac, a koje je u vlasništvu tvrtke Grgić-prom d.o.o..  Riječ je o površini od 9862 m2, a za koju će Grad, sukladno Odluci vijeća, izdvojiti iznosu od 1.191.452,88 kn (120,81 kn/m2), sukladno cijeni utvrđenoj procjembenim elaboratom stalnog sudskog vještaka.

Osim toga, vijećnici su usvojili i suglasnost Gradu Popovači za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu kod Privredne banke Zagreb, u iznosu do 398.168,43 eura (3 mln kn), na rok korištenja od 1 godine, uz fiksnu kamatu od 2,0 %. Kako je pojasnio gradonačelnik, prekoračenje se koristi već nekoliko godina, a osim za potrebe Grada, namijenjeno je i za potrebe gradskih ustanova i trgovačkih društava.

Na samom kraju, jednoglasno su usvojene  Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade te Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. Što se tiče ovih odluka, a kako je pojasnila pročelnica UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivka Nikolić Jež, riječ je o promjeni zbog uvođenja nove valute, dok su pri Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade iznosi morali biti i prilagođeni te će iznos komunalne naknade u konačnici biti povećan za oko 20%.

Tijekom aktualnog sata vijećnici su iskazali interes za niz tema, a najviše je njih bilo vezano uz Proračun. Osim toga, raspravljalo se i o problemima s poplavama, pružnim prijelazima, radu dimnjačarske službe, radovima na groblju u Voloderu, nagradi za medicinske djelatnike te postavljanju ležećih policajaca ispred Područne škole u Donjoj Gračenici.