Poznati rezultati natječaja za sufinanciranje smještaja u učeničke domove te dodjelu stipendije

Općina Velika Ludina objavila je Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na učeničke i studentske stipendije Općine Velika Ludina za ovu školsku tj. akademsku godinu. Prema objavljenoj listi Općina planira dodijeliti 12 učeničkih stipendija i to 4 po kriteriju izvrsnosti i 8 po socijalnom kriteriju, u iznosu od 300 kuna mjesečno za razdoblje od rujna ove do lipnja iduće godine.

Što se tiče studentskih stipendija, Općina Velika Ludina ove godine planira ih ukupno 4, i to 3 po kriteriju izvrsnosti, te jedna po socijalnom kriteriju, u iznosu od 600 kuna mjesečno, kroz vremensko razdovlje od listopada ove do srpnja iduće godine.

Ovim Prijedlogom lista kandidata svim učenicima i studentima koji su zadovoljavali uvjete natječaja omogućeno je korištenje stipendija.

Također, nakon analize prikupljenih prijava Odbor za školstvo i dodjelu stipendija Općine Velika Ludina predložio je listu kandidata za sufinanciranje smještaja u učeničke domove.

Četiri su učenika sa stalnim prebivalištem na području ove općine tako ostvarila sufinanciranje smještaja tijekom školske godine 2022./2023. u visini 25% od pune cijene smještaja.

Dodajmo i kako se ove Odluke upućuju na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.