Održana smotra zimske službe

U dvorištu Komunalnih servisa Popovača 11. studenog održana je smotra zimske službe.

Komunalnu djelatnost zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Popovače obavljat će Komunalni servisi Popovača d.o.o. sa Zajednicom ponuditelja koju čine lokalni podizvoditelji, tvrtke ŠTIBRIĆ d.o.o. i ATOLLO d.o.o.

“Sukladno Izvedbenom programu, u zimskim uvjetima održavat će se sve ceste ukupne dužine 122 km, (cca 100 km asfaltnih prometnica i 22 km makadamskih cesta), pješačke staze, parkirališta, trgovi, kritična mjesta ( uzbrdice, nizbrdice, mostovi ) i staze na grobljima. Ceste su razvrstane u tri prioriteta čišćenja, a prema svom značaju u mjestu, s obzirom na lokaciju važnijih objekata, intenziteta prometa, konfiguracije terena…“-istaknuo je direktor Komunalnih servisa Popovača Ivor Stanivuković te naglasio kako je služba organizirana na način da Komunalni servisi odrađuju kompletnu Popovaču, a podizvoditelji ostala naselja.

Za posipanje navedenih prometnica i javnih površina KSP je naručio 30 tona soli i 130 tona kamenih agregata.

Pregledom opreme izvršenim u suradnji s predstavnicima nadležne policijske postaje utvrđeno je da je izvođač opremljen potrebnom mehanizacijom, strojevima, opremom i stručnom radnom snagom, kako bi kvaliteta izvođenja predmetnih poslova bila na što većem nivou i u skladu s pravilima i normama struke za ovu vrstu poslova.

„Ovo će biti druga sezona zimske službe kojom će koordinirati Komunalni servisi Popovača,  a za koju je nabavljena i dodatna mehanizacija, kako od strane KSP-a tako i od lokalnih podizvoditelja. Nadamo se da će zima biti blaga te da će predviđeni iznos od 800 tisuća kuna biti dovoljan za tu namjenu.“ – rekao je tom prilikom gradonačelnik Josip Mišković.

Zimski uvjeti na cestama u Hrvatskoj proglašeni su za period od 15. studenog te od tog datuma do 15. travnja iduće godine djelatnici Komunalnih servisa službeno dežuraju i raspoređuju  poslove sukladno prioritetima.