Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o problemu plavljenja

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualizirane su i teme vezane uz plavljenje.

Vijećnik Danijel Sučija (HDZ) pitao je kada će se sanirati cesta u Donjem Krivaju koja propada pod utjecajem vodotoka Voloderac. Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je pojasnio kako je sanacija dogovorena u suradnji s Hrvatskim vodama koje trebaju odraditi zaštitu od strane vodotoka, a potom će asfaltrianje odraditi Grad. No, dok se ne pristupi tim radovima pojasnio je i kako se može postaviti određena signalizacija koja ukazuje na taj problem.

Vijećnik Josip Vlašić (HSP) ukazao je na problem plavljenja dijela naselja Gornja Gračenica za vrijeme većih oborina, a oko čega je već kontaktirao i ŽUC, budući da se radi o dijelu naselja uz županijsku prometnicu. Naglasio je da pri svakom plavljenju nastaju u štete na gospodarskim i stambenim objektima građana koji žive i rade u tom dijelu naselja.

Gradonačelnik je izrazio razumijevanje i istaknuo kako će i osobno inzistirati na što skorijem sastanku i rješavanju tog, ali i sličnih problema u drugim naseljima, a što se jedino može u suradnji sa ŽUC-om.