Grad Popovača započinje s održavanjem nerazvrstanih cesta

Grad Popovača uskoro započinje s jesenskim redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta, a tijekom kojeg se planira asfaltiranje 5 km prometnica, pretežito makadamskih.

„Nastojali smo pokriti sve Mjesne odbore gledajući pritom prioritete, znači, krenuli smo od cesta koje su teže za održavanje. Većinom je riječ o usponima na kojima nam kiša ili bujica odnosi navezeni šljunčani ili kameni materijal. Asfaltiranjem tih dijelova smanjit ćemo održavanje tih cesta budući da je asfaltni sloj dugotrajniji, ali i povećati sigurnost prometovanja.” – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Natječaj za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta je završen, a po završetku potpisivanja ugovora, trebali bi započeti i radovi. Za tu je namjenu predviđen iznos od 3 mln kn, no, budući da ja cijena radova od faze planiranja do sada poprilično porasla, u rebalansu proračuna koji je u pripremi, Grad će pokušati pronaći dodatna sredstva da se odradi planirano.

Gradonačelnik je na kraju potvrdio i kako potreba ima daleko više, budući da Grad ima oko 180 kilometara nerazvrstanih cesta. Posebice su te potrebe izražene kada je riječ o vinskim cestama koje su često neadekvatne, odnosno uske ili imaju problema s propustima, a što će se također pokušati rješavati u skorije vrijeme.

Projekti asfaltiranja nerazvrstanih cesta svakako će doprinijeti većoj sigurnosti svih građana, ali i ugodnijem življenju.