Županijska skupština održana na terenu, vijećnici prošli 20 gradilišta obnove SMŽ

Obnova nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, jedina je točka dnevnog reda 11. sjednice (tematske) Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja se jučer, 20. listopada, održala terenskim
obilaskom potresom oštećenih objekata u vlasništvu Županije ili ustanova kojima je osnivač
Županija.

Sjednica je sazvana na traženje dijela oporbenih vijećnika koji su s naznakom Hitno, u lipnju 2022. godine prikupili potpise, s naznačenim rokom odgovora do 10. lipnja, no zahtjev je predan u pisarnici Županije 22. rujna 2022. godine, oko 3,5 mjeseca nakon roka koji su odredili za odgovor. Kako je u pitanju obnova a važna je transparentnost te informiranost građana, zahtjevu je udovoljeno.

U međuvremenu je i održana redovna sjednica Županijske skupštine na kojoj su donesene
između ostalog i odluke o obnovi objekata u nadležnosti SMŽ te odgovarano i obrazlagano
nekoliko sati što je sve učinila Sisačko-moslavačka županija u svojoj nadležnosti po pitanju
obnove.
Uvažavajući koliko je važno izvještavati javnost o tijeku realizacije projekata obnove u
nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Skupštine Mato Fofić, sazvao je
tematsku sjednicu, no terenskog tipa od ranih jutarnjih sati kako bi se obišla gradilišta zgrada
koje će nakon obnove koristiti deseci tisuća žitelja naše županije, razgovaralo s izvođačima,
korisnicima zgrada ustanova u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi, nadzorom i drugima.
Oporbeni vijećnici su zahtijevali i određene dionike, no nije razvidno radi li se o grešci budući
su navedeni članovi nacionalnog stožera, koji redovito zasjeda u Petrinji, i na čije se sjednice
mogu najaviti i prisustvovati i dobiti odgovore na sva pitanja koja nisu u nadležnosti Sisačko-
moslavačke županije.
Sisačko-moslavačka županija u ovom trenutku ima otvorenih 39 gradilišta, te su župan sa
suradnicima uz predsjednika skupštine Matu Fofića i vijećnicima obišli 20 gradilišta obnove
na području gradova Sisak, Petrinja i Glina.
Okupljanje je započelo nešto iza 6 sati, s polazišnom adresom privremenog sjedišta Sisačko-
moslavačke županije u Sisku. Vijećnici su iz prve ruke vidjeli tijek obnove zgrada u nadležnosti Županije, razgovarali s izvođačima, postavljali pitanja nadzoru, razgovarali s korisnicima objekata čije će usluge
koristiti deseci tisuća ljudi.


Obilaskom u Sisku obuhvaćena su sljedeća gradilišta:
Srednja škola Viktorovac gdje su radovi u tijeku, ukupne vrijednosti 2.193.841,88 kn.
Cjelovita obnova zgrade Nove interne Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. Vrijednost
radova je 44.129.998,25 kn.
Regionalni centar kompetentnosti – Lađarska ulica u Sisku, vrijednost projekta 160
milijuna kuna kojim će Sisak postati obrazovno središte Županije.
Prenamjena stare matične zgrade Strukovne škole Sisak u 1. Učenički dom u Sisku s oko 12
milijuna kn ukupne vrijednosti radova.
Uređenje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Ulici Ljudevita Gaja u Sisku,
vrijednost radova 1.638.334,86 kn.
Obnova zgrade javne namjene u Tomislavovoj ulici u Sisku, vrijednost radova
je 9.687.616,88 kn.
Obnova zgrade Gimnazije Sisak, pri čemu je vrijednost cjelokupnog projekta 40.116.180,00kn. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, u tijeku su radovi na obnovi Doma vrijedni
7.033.227,50 kn (vodi i financira HZMO).


U Petrinji su obilaskom obuhvaćena sljedeća gradilišta:
OŠ Mate Lovraka Petrinja – energetska obnova u tijeku, vrijednost radova 4.855.000,00
kn. OŠ Mate Lovraka obnovljena je nakon potresa a nakon potresa obnovljena je i Područna
škola Češko selo. U OŠ Mate Lovraka trenutno su premješteni učenici Srednje škole Petrinja
te učenici 3. i 4. razreda Područne škole Češko selo. U OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja
Županija je zbrinula čak tri obrazovne institucije, privremeno su smješteni učenici 3.-8.
razreda I. OŠ Petrinja, a zadnju etažu škole Županija je preuredila za Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji i time vratila 500 studenata na petrinjsko područje.
Vijećnici su obišli i još jedno gradilište iz područja obrazovanja, gradilište nove I. Osnovne
škole Petrinja s novom sportskom dvoranom koje financira mađarska vlada.
Vijećnici su se upoznali na terenu i s radovima obnove na objektima u području zdravstva.
Županija provodi radove na obnovi zgrade Nove bolnice Petrinja – Pulmologija u sklopu
OB dr. Ivo Pedišić u vrijednosti 46.326.278,75 kn.
Obnavlja se i zgrada Doma zdravlja SMŽ – Ambulanta u Jabukovcu, a vrijednost radova
je 2.689.463,74 kn.
Županija provodi i cjelovitu obnovu zgrade Interpretacijskog centra baštine Banovine,
 ukupne vrijednosti radova 7.408.326,59 kn.
Provodi se izgradnja novog objekta OŠ Ivan Goran Kovačić, PŠ Nebojan, ukupne
vrijednosti radova 6.417.608,13 kn. Županija provodi i obnovu OŠ Ivan Goran Kovačić
Gora, vrijednosti radova 23.437.460,12 kn, a Splitsko-dalmatinska županija donirala je 3
milijuna kn.

U Glini su obilaskom obuhvaćena sljedeća gradilišta: U tijeku je cjelovita obnova Doma
za starije osobe Glina koju isto provodi Sisačko-moslavačka županija u vrijednosti
od 9.613.408,91 kn. Trenutno je u tijeku i cjelovita obnova zgrade Doma zdravlja Sisačko-
moslavačke županije u Glini. Vrijednost radova je 11.534.819,98 kn, a kako bi Dom
zdravlja bio smješten u siguran i čvrst objekt, SMŽ je adaptirala građevinu u neposrednoj
blizini matične zgrade u kojoj sada djeluju četiri ambulante opće medicine i ginekološka
ambulanta. 
Županija putem Fonda solidarnosti obnavlja i Srednju školu Glina, a ukupna vrijednost
radova je 18.365.829,60 kn. Županija je obnovila i OŠ Glina nakon potresa u vrijednosti
radova od  904.829,00 kn. Izvršeni su i radovi sanacije pokrova športske dvorane Osnovne
škole Glina. Troškovi radova sanacije pokrova športske dvorane i stručnog nadzora nad
radovima sanacije financirani su od strane Sisačko-moslavačke županije i Grada Gline,
svakog u omjeru 50%. Ukupne vrijednosti radova 842.846,25 kn.

Ovaj terenski obilazak gradilišta s konkretnim dionicima obnove, financijski nije opteretio
dodatno proračun Sisačko-moslavačke županije ništa više od redovne sjednice, budući samo
najam dvorane za održavanje sjednice skupštine kakvu su željeli oporbeni vijećnici, iznosi
skuplje nego obilazak gradilišta. Konkretna ulaganja, konkretni radovi, mogućnost uvida i
pitanja na koji način i kako se provodi obnova, ocijenjeni su vrlo pozitivno od strane
županijskih vijećnika koji su danas sudjelovali u četrnaestosatnom obilasku gradilišta.
Župan Ivan Celjak osvrnuo se na projekte obnove SMŽ: “Prisustvovali smo
pripremnim radovima na novoj zgradi Doma zdravlja SMŽ u Petrinji i to je 40. gradilište
Sisačko-moslavačke županije koje imamo u ovom trenutku. Iza nas je završeno 41 gradilište
obnove zgrada u području obrazovanja i zdravstvene skrbi, a sveukupno smo u županijskoj upravi pokrenuli 200 projekata. Kada kažem da se radi doslovno 24 sata na dan na obnovi, to
stvarno tako i je, u što su se uvjerili i vijećnici Županijske skupštine.“
Župan Celjak je zaključno pozvao još jednom na zajedništvo. „Svi trebamo zajedno raditi na
cjelokupnom razvoju naše Županije. Sada je prilika za razvoj koju smo čekali godinama.“