Započeo odvoz glomaznog otpada u Popovači

Komunalni servisi Popovača d.o.o.  ovoga su tjedna započeli  sakupljanje  krupnog  (glomaznog)  otpada  u  okviru  javne  usluge na području Grada Popovače.

Iznošenje i odvoz glomaznog otpada na području Grada Popovače obavlja se prema objavljenom rasporedu, a odvoz svakog dana počinje u 7 sati. Stoga mole građane da zbog nepredvidljivosti količina i vremena potrebnog za utovar glomaznog otpada, otpad pripreme jedan ili više dana prije predviđenog termina odvoza.

„Glomazni otpad  je potrebno pripremiti izvan ograde svoga dvorišta, na kolnom ulazu 1-2 m  od ruba ograde, tako da je lako dostupan vozilima i radnicima. Molimo građane da ne iznose gume, električni i elektronički otpad, njega mogu sami odložiti u  reciklažno dvorište, Kutinska cesta 12, Popovača.

Naknadno izvezeni otpad neće se odvoziti.“ – pojašnjavaju iz KSP-a te mole građane da im se u slučaju dodatnih informacija jave na    telefon 044/353-592.

RASPORED:

Ciglenica, Gornja Gračenica i Donja Gračenica 17.– 20.10.2022.

Voloder, Gornji Krivaj, Donji Krivaj, istočni i južni dio Popovače  (ulice: Sisačka, Moslavačka, Kolodvorska, Bana
Jelačića, Radnička, Jelengradska, ul. Ruža. ul. Jaglaca, ul. Jorgovana, Vočarska, Krmelovac, Trnajec, V. Brdo, Trnovka, Stjepana Šainovića, Ravnik, Garičkih Pavlina i Gaborčina) 18. – 21.10.2022.

Gornja Jelenska, Podbrđe, centar i zapadni dio Popovače (ulice: Zagrebačka, Mije Stuparića, Hrvatskog
preporoda, Josipa Badalića, Julija Banderiera, Braće Weiss, Nikole Tesle, Mate Lovraka, Alojzija Stepinca, Trg grofova Erdodya, Kutinska, Vinogradska, Dr Polaka, Mikulanica, Ive Pergošića, Raičevac, Antuna Nemčića, Zorke Sever, Tome Bakača) te Moslavačka Slatina   24.- 27.10.2022.

Donja Vlahnička, Potok i Donja Jelenska  26.– 28.10.2022.

Osekovo i Stružec   2.- 4.11.2022.