Sisačka biskupija raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija Biskupijske zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić”

Sisačka biskupija donijela je u ponedjeljak, 17. listopada odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija Biskupijske zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić” u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj je otvoren od 17. listopada do 7. studenoga, objavljen na mrežnim stranicama biskupije (www.biskupija-sisak.hr), a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Sisačke biskupije, upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH, studenti 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena posljednja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5; studenti 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5 i studenti na poslijediplomskom studiju, a koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

U prijavu je uz molbu potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akad. god. 2022./2023., potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina, presliku svjedodžbe posljednja dva razreda srednje škole za studente 1. godine, presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva za prvih 6 (mjeseci) tekuće godine, potvrdu poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima, dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično) i preporuku župnika.

Traženu dokumentaciju i molbu potrebno je dostaviti poštom na adresu: Sisačka biskupija, Zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić”, Prijava na natječaj za stipendiju, Trg bana Josipa Jelačića 9, 44 000 Sisak. Krajem studenoga na mrežnim stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu.