PULS “Moslavački štrk” uspješno suorganizirao Međunarodnu likovnu koloniju „Lavanda- Lopar“

Članovi PULS-a „Moslavački štrk“ bili su suorganizatori uspješne Međunarodne likovne kolonije održane „Lavanda- Lopar“ koja se održala u Loparu na otoku Rabu.

Naime, u nastojanju da oplemene kulturni život otoka Raba, vlasnici pansiona Lavanda Lopar, Albina i Oliver Andreškić, pokrenuli su likovne susrete umjetnika na međunarodnoj razini. Likovna kolonija, koja je održana od 24. do 30. rujna, okupila je brojne slikare iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.

Svoje umjetničke radove inspirirane prirodnom ljepotom i tradicijom loparskog kraja izradili su:  Ivo i Marinka As, Božo Jambrek, Stanka Novković, Branka Vrbanić, Dobra Vein, Jadranka Del Ponte, Sandra Horvat, Fikret Abdić Todo, Marija Pavlič i Marija Pukec Žigić.

Rezultat ove morske slikarske plovidbe brojni su likovni radova koji će promovirati likovno stvaralaštvo kroz osobno nadahnuće svakog slikara ponaosob.