Priključivanje na vodu gotovo u cijelosti sufinancirano kroz projekt Aglomeracije


Vijećnika MOST-a Ivicu Glibu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća zanimalo je koliko su građani zainteresirani za priključivanje na vodu kroz aktualni projekt Aglomeracije na području Gojla i Ilove gdje su radovi u završnoj fazi?
 

Direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak rekao je kako je u tom području u tijeku proces ishođenja uporabne dozvole a odaziv ocijenio više nego zadovoljavajućim. Riječ je o 250 priključaka s najavom za još četrdesetak. Javljaju se i neki koji žive u inozemstvu, a ovdje imaju kuće, da također žele iskoristiti priključke za vodu. Uobičajena cijena priključivanja na vodu je između 5 i 7 tisuća kuna, a kroz projekt Aglomeracije priključivanje na vodu je sufinancirano kroz projekt od strane EU, Hrvatskih voda, države i Grada Kutine. Građani plaćaju samo operativni dio priključivanja od nekih 300-400 kuna. Naime šahta i vodomjer naplaćuju se iz projekta, a građani plaćaju oko 400 kn administrativnih troškova snoseći trošak radova i materijala od priključne šahte, do priključka u svojim kućanstvima.