KSP objavio Godišnji plan pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja

Komunalni servisi Popovača objavili su Godišnji plan pregleda i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje za grad Popovaču sezona 2022/2023, za period od listopada ove do ožujka iduće godine.

Prema rasporedu koji je objavljen dimnjačari će s poslom krenuti 24. listopada u samom naselju Popovača, a potom će do 20. prosinca obilaziti i sva ostala naselja.   Pri drugom obilasku također će se krenuti od Popovače, i to 9. siječnja, a završiti u Podbrđu 3. ožujka.

Važno je naglasiti kako je obaveza čišćenja dimnjaka kod kućanstava jednom godišnje, a za što će građani izdvojiti 75,33 kune.

Za dodatna čišćenja ili eventualnu potrebu zamjene termina, građani se mogu javiti u Komunalne servise Popovača.

Izvor: https://www.ksp.hr/