Županija subvencionira poduzetničke kredite u vrijednosti investicija od 35,6 milijuna kuna

Župan Ivan Celjak sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima HGK-Županijske komore Sisak, Obrtničke komore SMŽ i korisnicima kreditne linije HBOR-a za 2022. godinu.

Sisačko-moslavačka županija, uz ostale poticajne mjere za gospodarstvo, provodi program „HBOR-subvencija kredita“ koji je namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva koji ulažu na području Sisačko – moslavačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Ovom kreditnom linijom odobreni krediti odnose se na projekte mladih poduzetnika, žena i početnika, investicije privatnog sektora odnosno obrtna sredstva.

Na sve odobrene kredite Županija subvencionira kamatnu stopu fiksno za cijelo vrijeme trajanja kredita tako da je za poduzetnike kamatna stopa 0%. Osim HBOR kreditne linije Županija subvencionira i kamate na zajmove HAMAG BICRO-a, a ukupan planirani iznos sredstava subvencija iznosi 1,5 mln kn.

Na održanom radnom sastanku župan Celjak razgovarao je s poduzetnicima- korisnicima kreditne linije kako bi se izravno upoznao s njihovim radom, ali i problemima koji im otežavaju poslovanje. „U ovoj godini odobren je 21 beskamatni kredit ukupne vrijednosti investicija od  35,6 milijuna kuna. To su značajne investicije poduzetnika na području naše županije. Putem beskamatnih kredita cilj nam je omogućiti razvoj poslovanja postojećih poduzetnika, obrtnika što u konačnici znači otvaranje novih radnih mjesta i osiguravanje dobre plaće. Dobre plaće su nam najvažnije za ostanak ljudi na području naše Županije. Isto tako ako mladi ljudi imaju dobra mjesečna primanja, ako imaju sigurno radno mjesto odlučit će se i na zasnivanje obitelji“, rekao je župan Celjak i dodao kako je zadovoljan pozitivnim pokazateljima uspješnosti mjera koje prema poduzetnicima provodi Sisačko-moslavačka županija.

U ime svih poduzetnika županiji je zahvalila Krunoslava Kosina-Milutinović, project managerica u kompaniji Applied Ceramics d.o.o..