Sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, a namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi odnose se na  razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima uvjetovane klimatskim promjenama poput formiranja novih zelenih površina unutar urbanih prostora, a u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima.

Prihvatljivi iznos troškova je 3 milijuna kuna, a Fond će sudjelovati u udjelu od 80%.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv  završava istekom kalendarske godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.