Gradsko vijeće Popovače o sigurnosti u prometu

Tema sigurnosti na cestama ponovno je aktualizirana na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Popovače.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) iskazao je zabrinutost zbog velike brzine kojom se prometuje po ŽC3161 kroz Donju Gračenicu, a koja prolazi i ispred Područne škole, kao i zbog problema pri prometovanju  ŽC33019 koja prolazi kroz Ravnik, a na kojoj je prije 2 mjeseca došlo do prometne nesreće te je uništena zaštitna ograda na mostu preko Jelenke. „Postoji li mogućnost da Grad i ŽUC zajedničkim snagama postave sigurnosne prepreke ispred škole u Donjoj Gračenici, kao i ogradu na mostu u Ravniku?“ – pitao je gradonačelnika.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je naglasio kako se sve intervencije moraju iskomunicirati sa ŽUC-om, te kako se trenutno radi na određenim stvarima, a sve kako bi se povećala sigurnost u prometu, posebice u centru Grada i kod škola.

„Grad Popovača u ovom času radi na postavljanju jednog pješačkog prijelaza kod crkve, a za koji još uvijek, nažalost, nema suglasnost. Također, imamo i dvije lokacije za postavljanje ležećih policajaca, to je kod osnovnih škola u Popovači. Za sva ta postavljanja, pa tako i za ovo koje tražite moramo napraviti prometni elaborat kod ovlaštene osobe, a što je temelj da uopće započnemo postupak, odnosno da pokrenemo projekt.  Budući da takav projekt mora dobiti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, a za što smo kod škola u Popovači to i dobili, te će ležeći policajci biti postavljeni do početka školske godine, isto to ne može se reći i za ovaj zahtjev, no, ako on bude provediv, nadam se da će biti odrađen do kraja ove godine.”

Što se tiče ograde, gradonačelnik je napomenuo kako se nada da će se to uskoro riješiti, budući da ukoliko je obilježena, postupak njezine obnove je u tijeku. Također, rekao je kako će Grad uputiti zamolbu za što skorijim rješavanjem tog problema.