Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo potrebe sanacije prometnica

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače ponovno se aktualizirala tema vezana uz obnovu prometnica.

Vijećnik Branko Gregurek (HDZ) upitao je hoće li ove godine u planu biti i rekonstrukcija županijske prometnice u ulici Čavorija u Potoku, a posebice u kritičnom dijelu dužine 800m.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je naglasio kako to ove godine neće biti moguće budući da Županijska uprava za ceste SMŽ obnavlja prometnice samo na lokacijama koje se sufinanciraju od strane jedinica lokalne samouprave, a za ovu godinu već su odrađene dvije lokacije, u Ciglenici te između Strušca i Osekova, a za što je Grad izdvojio oko 1 mln kn.

„Ove godine vjerojatno će se odvijati samo krpanje te prometnice, a onda u idućoj godini možemo vidjeti da tu dionicu stavimo u dio zajedničkog sufinanciranja. Plan nam je svakako konačno završiti dionicu Stružac-Osekovu i ovaj dio Ciglenice koji je ostao neriješen ove godine. Ovim putem moram vam uputiti i kritiku budući da ste sami rekli „ne rekonstrukciji županijske ceste“, jer prije 6 mjeseci digli ste ruku protiv proračuna u kojem piše dotacija županijskim cestama. Vi ste rekli „mi to nećemo, a sada postavljate pitanje zašto nije““ – pojasnio je u odgovoru gradonačelnik.

O obnovi prometnica gradonačelnika je upitao i vijećnik Rizo Mešić (SDP). On je istaknuo kako je na prometnici u Vinogradskoj ulici nekoliko značajnih oštećenja te je pitao kada će se ona rekonstruirati.

Gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je kako je riječ o prometnici kojom upravlja Grad te kako se slaže kako je njezina rekonstrukcija nužna. „Nismo htjeli napraviti to da dovezemo tamo par tački betona i da to zatrpamo. Ideja je da se to kvalitetno odradi budući da veći dio slivnika ne funkcionira dobro, utonuli su i jednostavno kada prolazite, pogotovo kad pada kiša, ne može se normalno hodati po pješačkoj stazi jer se pješaci zalijevaju. Plan nam je napraviti veći zahvat asfaltiranja i to će se odraditi u dijelu obnove nerazvrstanih cesta na području Grada.“

U zaključku, gradonačelnik je rekao kako će se taj posao pokušati odraditi do početka školske godine ili početkom jeseni.