Smanjenje broja nezaposlenih u SMŽ

Krajem lipnja 2022. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 6.598 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa svibnjem 2022. godine, broj nezaposlenih manji je za 0,5% ili 34 osobe, a u odnosu na lipanj 2021. broj nezaposlenih manji je za 12,6% ili 950 osoba.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 59,0% (3.895 osoba), a muškarci 41,0% (2.703 osobe). S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 12,7% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 15,5%, od 35 do 44 godine 17,9%, od 45 do 54 godine 23,9% te iznad 55 godina 30,1%.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 54,2% (29,0% s trogodišnjom, 23,1% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,1% s gimnazijom), osobe niže razine obrazovanja čine 38,8%, a osobe više i visoke obrazovne razine 7,0% od  ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (1.614 ili 24,5%), Kutini (831 ili 12,6%) i Petrinji (794 ili 12,0%), a najmanji u općini Majur (43 ili 0,7%).

U usporedbi s istim mjesecom 2021. godine, evidentirana nezaposlenost smanjena je u 13 gradova i općina, najviše u Lekeniku 40,7%, dok je evidentirana nezaposlenost povećana u 6 gradova i općina – najviše u Jasenovcu – 35,9%. U lipnju 2022. novčanu naknadu koristilo je 1.038 nezaposlenih osoba ili 15,7% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s lipnjem 2021.za 5,2% kada je bilo 987 korisnika novčane naknade.

Tijekom lipnja 2022 u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 747 osoba (17,6% više nego u lipnju 2021.) i to: 586 osoba izravno iz radnog odnosa (78,4%), 65 iz redovnog školovanja (8,7%) i 96 iz neaktivnosti (12,9 %).

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa, najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti: obrazovanje – 212 (36,2%), prerađivačka industrija – 81 (13,8%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 44 (7,5%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 42 (7,2%).  Ukupno je tijekom lipnja 2022. iz evidencije nezaposlenih izašla 781 osoba (12,3% manje nego u lipnju 2021.).

Evidentirano zapošljavanje na osnovi radnoga odnosa najčešće je u ovim djelatnostima: javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 124 (21,4%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 91 (15,7%),  prerađivačka industrija – 86 (14,9%) te ostale uslužne djelatnosti – 51 (8,8%).

Gledano po ispostavama, tijekom lipnja 2022. godine, u zapošljavanju na osnovi radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (155 osoba ili 26,8% od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Petrinja (124 osobe ili 21,4%), Ispostava Novska (68 osoba ili 11,7%) Ispostava Kutina (56 osoba ili 9,7%), itd.

Istodobno, u lipnju 2022. godine, 183 osoba izašle su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2022. godine novouključene su 694 nezaposlene osobe i to u potpore za zapošljavanje – 93 osobe, potpore za samozapošljavanje – 88, obrazovanje nezaposlenih – 214, potpore za očuvanje radnih mjesta – 15, javne radove – 258 te potpore za usavršavanje 26 osoba, priopćio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Područni ured Kutina.