Josip Vlašić novi je predsjednik VMO Gornja Gračenica

Nastavno na neopozivu ostavku dosadašnjeg predsjednika Igora Vukovića, Vijeće mjesnog odbora Gornja Gračenica jučer je održalo izvanrednu sjednicu na kojoj je za novog predsjednika ovog Mjesnog odbora jednoglasno izabran Josip Vlašić.

U okviru ove sjednice Dragan Čengić imenovan je za zamjenika preminulog vijećnika HSP-a Franje Radmana, a kao sljedeći po redu neizabrani kandidat s kandidacijske liste HSP-a na izborima za članove Vijeća Mjesnih odbora Popovače provedenih u listopadu 2019.

Gradonačelnik Josip Mišković i predsjednik Gradskog vijeća Saša Jagarčec ovom prilikom sa vijećnicima su razmatrali mogućnosti rješavanja aktualnih komunalnih potreba ovog naselja, a među kojima je posebno izražen problem plavljenja pojedinih dijelova mjesta uslijed obilnijih kiša.