Izviješće o stanju sigurnosti u prometu na području Kutine u 2021.

Stanje sigurnosti u prometu na području Kutine u 2021. godini bilo je je zadovoljavajuće. Zaključak je to izviješća prometne policije Kutina koje je na sjednici Gradskog vijeća predstavio zamjenik načelnika, Ivice Dragića, Žarko Stojisavljević.
 

Broj prometnih nesreća u odnosu na 2020. godinu povećan je za 23 nesreće ili 12,9%, a broj poginulih osoba je ostao isti, odnosno dvoje smrtno stradalih. Najviše prometnih nesreća izazvali su vozači pri bočnim sudarima, slijetanjem sa ceste, sudarima iz suprotno smjera, pri vožnji, a od okolnosti na prvom je mjestu neprimjerena brzina uvjetima na cesti, nepropisna vožnja itd.
  Najfrekventniji dani prometnih nesreća bili su četvrtak i petak, te je tu došlo do manjih promjena jer su proteklih godina to više bile srijeda i subota. Najviše nesreća bilo je u samom gradu, zatim u Repušnici, Banovoj Jaruzi, Međuriću, Ilovi, Šartovcu. Najfrekventnije ulice po tom pitanju bile su  Ul. Vladimira Nazora, Hrvatskih branitelja, Aleja Vukovar, Ul. kralja Petra Krešimira itd.
Alkohol kao uzrok prometnih nesreća evidentiran je 32 puta, dok je u prošloj godini bilo 25 nesreća uzrokovanih alkoholom što je manje povećanje. Djelomično je na sve podatke utjecala i korona koja utječe na intenzitet prometa ovisno o situaciji.
  Na temu prometa uvijek je dosta upita vijećnika koje zanima na koji način riješiti pojedine probleme koje građani uočavaju.   
 

Vijećnik Dragutin Vagner (HSS) ukazao je na bolnu točku u Kutini, a to su semafori koji malo-malo ne rade. Također je ukazao na loše stanje mosta sa sjeverne strane u Radićevoj ulici.
  Zamjenik načelnika složio se s time da su problemi sa semaforima učestali najviše kod Helešija, Trpka, OMV-a, osobito kada padne kiša. Policija je apelirala na vlasnika ceste koja ima ugovor s tvrtkom za održavanje semafora i uvijek o tome obavještavaju vlasnika da se to riješi i to je ono dokle ide njihova nadležnost.
 

Jure Nikšić (HSU) konstatirao je da se uvijek govori o utjecaju čovjeka na prometnu nesreću, te se osvrnuo na tehničke uvjete na cesti kao uzroke nesreća poput interventnih radnji na cestama, poravnavanja horizontale kolnika, izostanka mjerenja užljeba na prometnicima, bočnih izbijanja, što su sve opasnosti na cesti, osobito za bicikliste. Tražio je od policije da ulaže na pitanja u kojima se navode semafori i prometnice kao uzro nesreća.
  Žarko Stojisavljević odgovorio je kako je dužnost policije uočiti nedostatke i evidentirati probleme, čemu puno doprinose i kamioni koji rade uleknuća i ako je kod izvođenja ceste bilo lošije kvalitete dolazi do problema. Policija apelira na vlasnika ceste da to riješi, a kada i na koji način će se to riješiti ovisi sigurno i o financijskim sredstvima nadležnih za određenu prometnicu.

 Drago Šivak (SDP) postavio je pitanje može li policija utjecati na postavljanje prometnih znakova, konkretno pritom misleći na Repušnicu u kojoj je od Repušničke lipe do skretanja za Vinogradsku velik broj nesreća i predlaže zabranu pretjecanja na tom dijelu.
Drago Šparavac (HDZ) ukazao je na potrebu postavljanja semafora na ulazu u Šartovac, jer mještani misle da treptajući semafor ne znači ništa.
  Zamjenik načelnika odgovorio je kako mjesni odbor, udruga ili grupa građana može proslijediti svoj prijedlog koji će policija uputiti prema vlasniku ceste ili ministarstvu ako se radi o državnoj cesti, a oni će odlučiti dalje.
Vijećnica Jasminka Molnar (SDP) upitala je tko je odgovoran ukoliko se desi nesreća prilikom postavljanja žice na šumskom putu gdje je nedavno na području Gornje Jelenske stradao biciklist. Sugerirano je da se u takvim slučajevima svakako pozove nadležna policija jer je tu moguće da se radi o kaznenom djelu i to treba ispitati.