Sanacija spojne ceste Voloder – Gornja Jelenska

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualizirana je i tema vezana uz sanaciju i modernizaciju spojne ceste između Volodera i Gornje Jelenske. „Kada se planira asfaltiranje ili barem nasipanje te prometnice?“ – pitao je vijećnik Danijel Sučija (HDZ).

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je potvrdio kako je sanacija te prometnice u planu, no, nažalost, Grad nije uspio ostvariti sredstva za sufinanciranje tog projekta.

„U sklopu Mjere 7.4.2., a koja se odnosila na nerazvrstane ceste koje se koriste, između ostalog, i za potrebe iskorištavanja šuma, prijavili smo ovu prometnicu u čitavoj dužini, no, nismo prošli. Onaj dio koji smo obećali, a koji je možda trebalo odraditi i prošle godine, a to su usponi na kojima voda koja dolazi svaki puta nakon jače kiše ili bujice odnese dio kamenog nasipa i moramo to održavati te si povećavamo troškove. U planu asfaltiranja za 2022. godinu nismo još do kraja definirali sve lokacije, ali jedan od prijedloga je svakako i uspon u Ulici sv. Barbare prema Paklenici, dok bi se ostatak ceste koji je u nizinskom dijelu pokrpao u sklopu održavanja makadamskih nerazvrstanih cesta.“   – pojasnio je gradonačelnik.

Podsjetimo, riječ je o prometnici u dužini 4 km, koju koristi i lokalno stanovništvo, jer osim što povezuje ova dva velika naselja,  mještanima Gornje Jelenske predstavlja i najkraći put do Kutine.