Gradsko vijeće Popovače o potrebama djece i mladih

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače riječi je bilo i o upisu mališana u vrtić, točnije koliko se na kraju djece nije uspjelo upisati u popovački vrtić, te kako Grad planira riješiti navedeni problem. Pitanja su to koja je gradonačelniku uputila vijećnica Katarina Uremović (HDZ).

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je potvrdio da je ove godine veći broj djece, od uobičajenog, za sada ostao neupisan u gradski vrtić. „Upis u Dječji vrtić za sljedeću pedagošku godinu je završen i prema informaciji koju ja imam pristiglo je oko 110 zamolbi za upis, plus ona djeca koja su zasad upisana. Obzirom da 50-ak djece ide u školu, slobodno je isto toliko mjesta. Pritisak na Dječji vrtić stoga je dosta velik, ali prioritet je bio taj da se prime djeca čija oba roditelja rade.“

Gradonačelnik Mišković je dodao da će vodstvo vrtića pokušati naći rješenje za upis što većeg broja prijavljene djece. „Dio djece roditelja koji su dobili odbijenicu ćemo pokušati riješiti tako da taj postotak neupisane djece zasigurno smanjimo uz povećanje djece u grupama. To je jedino u ovom času moguće realizirati.“

Gradonačelnik je na temu vrtića izvijestio vijećnike i o zahtjevu Grada Kutine koji od Popovače sada traži da sufinancira smještaj za djecu koja su s područja grada Popovače, a vrtić pohađaju na području grada Kutine. „Prije nekoliko godina smo razmišljali o povećanju kapaciteta do 300 djece, no, očito je to za Popovaču premalo. Logika razmišljanja je ta da ćemo vrlo brzo imati potrebu da primimo gotovo svu djecu koja su predškolske dobi, to je njih 500-tinjak. Zbog toga trebamo razmišljati da u idućem nekakvom projektu kapacitet bude povećan i da se izgradi još jedan dovoljno velik vrtić za sve naše potrebe.“

Osim planova oko izgradnje novog vrtića Popovaču svakako očekuje i planiranje što boljeg sustava primarne zdravstvene zaštite. Potrebu za pedijatrom i logopedom, ali i ostalim specijalistima iskazao je vijećnik Hrvoje Vuić (HDZ).

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako je na tu temu održan radni sastanak s predstavnicima Županije, kao nastavak reakcija Grada na smanjenje usluga građanima Popovače. „Grad Popovača će pomoći zajedno s osnivačem, sa Županijom, da se nivo zdravstvene zaštite održi koliko je to moguće. Budući da imamo saznanja, da recimo, fizikalne usluge u Ivanić-Gradu, koje su također financirane od strane HZZO-a se rješavaju na dnevnoj bazi budući da tamo fizijatar radi svaki dan, u Kutinu dolazi jednom tjedno, a u Popovaču više uopće ne dolazi. To je bila samo jedan od tema koja je bila predmet razgovora, naravno, uz onaj dio da se pokuša vidjeti koliko je to moguće da se akutni problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti riješe. Najava je NPB da će krenuti u proširenje Dnevne bolnice te fizikalne terapije za građane, a što bi moglo pomoći.“

Složio se gradonačelnik kako je pedijatar jedan od ključnih problema, budući da sadašnji, koji je već odavno trebao biti u mirovini, nasreću još uvijek radi jer su potrebe velike.

Najavio je gradonačelnik stoga sastanak Odbora za zdravstvo koji bi trebao odrediti mjere kojima bi se financijski, ali i na druge načine, pokušali riješiti ovi problemi. „Svi očekuju da će se dogoditi reorganizacija sustava primarne zdravstvene zaštite te se nadamo da će se određene stvari odvijati dobro za nas, no, sve nas je manje, a sustav kojem se teži vezan je uz broj pacijenata.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.