Gradsko vijeće Popovače o javnoj rasvjeti

Gradsko vijeće Popovače na nedavno je održanoj sjednici raspravljalo i o proširenju javne rasvjete. Vijećnik Danijel Sučija (HDZ) istaknuo je kako je Ulica Moslavca u Voloderu jedna od rijetkih koja ju nema, pa ga zanima kada će se ista postaviti.

Postavljanje javne rasvjete u toj ulici otezalo se iz razloga jer je HEP tamo predvidio izgradnju niskonaponske mreže. „Otkupljena je čestica za novu trafostanicu, dobivena je suglasnost za postavljanje betonskih ili drvenih stupova uz cestu koja je u vlasništvu grada, no, do realizacije još nije došlo. Daleko nam je lakše taj posao odraditi ako je izgrađena niskonaponska mreža, nego da to odrađujemo na način da postavljamo svoje vlastite stupove i da na njih stavljamo javnu rasvjetu. Nažalost, ključni je to razlog zbog čega ta javna rasvjeta još nije napravljena, predugo smo čekali da HEP odradi svoje poslove i sada imamo tu ulicu, jednu od rijetkih koja nema javnu rasvjetu.“ – rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.

I ove godine su u proračunu planirana određena sredstva za proširenje javne rasvjete, pa se vodstvo grada nada da će ipak doći do realizacije.

„Često dobivamo upite od strane građana, budući da u toj ulici nisu samo vikendice, već ima i ljudi koji tamo žive, i cilj nam je da im pružimo iste uvjete življenja kao i drugima. Uskoro ćemo s HEP-om imati sastanak pa ćemo vidjeti koji su njihovi planovi, a ukoliko se ne preklapaju s tom potrebom, mi ćemo sami krenuti u realizaciju.“ – zaključio je u odgovoru gradonačelnik Mišković.