Grad Popovača objavio Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2022. godini

Grad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi na području Grada u 2022. godini.

Predaju se zahtjevi za: Mjeru 1 – Subvencija za proizvodnju povrća i cvijeća u zatvorenom prostorima i Mjeru 2 – Subvencija za proizvodnju povrća i cvijeća na otvorenom.

Za Mjeru 1. subvencionirati će se proizvodnja povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 500 m².

Za Mjeru 2. subvencionira se proizvodnja krumpira,luka i niskog graha na otvorenom u minimalnoj površini od 0,5 ha, a ostalog povrća i cvijeća u minimalnoj površini od 0,25 ha.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave kvalitetnog sjemena i sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom, a intenzitet potpore za je u iznosu do 3.000,00 kn/ha, odnosno najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje.

Korisnici potpora iz proračuna Grada Popovače, mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Popovače te čija se proizvodnja odvija na području Grada Popovača. Poljoprivredna gospodarstva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači i      trgovačkim društvima kojima je Grad Popovača osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se do 6. srpnja 2022. godine.