Župan obišao općine Majur, Donji Kukuruzari i Jasenovac

S ciljem obnove prometne infrastrukture, ali i napretka u pružanju zdravstvenih i usluga iz područja socijalne skrbi, župan Ivan Celjak sa svojim je suradnicima ovoga tjedna posjetio općine Majur, Donji Kukuruzari i Jasenovac.

S načelnicom Općine Majur Klementinom Karanović razgovaralo se o suradnji Županije i Općine u dijelu nastavka pružanja zdravstvenih usluga mještanima te proširenja socijalnih usluga, pritom navodeći projekt „Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji“ kao dobar primjer suradnje.  Navedeno je i kako je plan da se u prostoru škole u Majuru uredi dnevni boravak za 30 korisnika i u Graboštanima dvije stambene zajednice za 16 korisnika. Također, župan je iskazao punu podršku za nastavak projekta pomoću kojeg je organiziran mobilni tim za psihosocijalnu pomoć, a u sklopu projekta organizirana je i usluga fizioterapije za starije osobe. Riječi je bilo i o obnovi prometne infrastrukture, odnosno prijavi sanacije mosta u naselju Svinica na Fond solidarnosti.

U Općini Donji Kukuruzari izaslanstvo županije je u pratnji načelnice Lucije Matković  obišlo obnovljenu županijsku cestu Borojevići –Komogovina. Riječ je o projektu vrijednom 1,6 milijuna kuna kojim je obnovljena prometnica ukupne duljine 2.900 metara.

Što se tiče Općine Jasenovac, izaslanstvo županije u pratnji načelnice Marije Mačković obišlo je obnovljenu prometnicu od Krapja do Plesma. Naime, Sisačko-moslavačka županija putem Županijske uprave za ceste i uz zajedničko financiranje s Općinom Jasenovac u omjeru 50:50, sanirala je novih 800 metara te ceste, ukupne vrijednosti radova 1,2 milijuna kuna.

Tom prilikom naglašeno je kako je u planu za 2023. godinu sanacija ceste prema Trebežu u dužini od 1200 metara, te kako je izrađena dokumentacija i prijavljeno na Fond solidarnosti još 6 prometnica na području Jasenovca, vrijednosti oko 4,5 milijuna kuna.

Na području Jasenovca aktivno rade i Hrvatske ceste. Saniran je cestovni most na D-47 preko rijeke Save i Une koji povezuje RH i BiH.

Župan Ivan Celjak najavio je još jedno veliko ulaganje u cestovnu infrastrukturu na području Jasenovca, a riječ je o rekonstrukciju prometnice D232 od Jasenovca preko Drenovog Boka, Krapja, Puske, Trebeža i Lonje, a u prvoj fazi odradit će se dužina od 20 kilometara.

Važnost ulaganja u prometnu infrastrukturu, ne samo zbog lokalnog stanovništva nego i turista koji posjećuju ovo područje, iskazala je i Marija Kušmiš, ravnateljica Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.

Također, u ovoj općini Županija je u proteklom razdoblju uložila i u obrazovanje, oko 11 milijuna kuna uloženo je za energetsku obnovu OŠ Jasenovac,  osiguran je i topli obrok za 40 učenika koji su u riziku od siromaštva, kao i besplatno ljetovanje za 11 učenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za cijelo područje Županije pa tako i za Jasenovac osigurane su mjere za potporu gospodarstva koje su namijenjene poduzetnicima i vlasnicima OPG-ova koji ulažu na područje SMŽ, uz 0% kamata.