Gradsko vijeće Popovače o obnovljivim izvorima energije

„U zadnje vrijeme puno se govori o korištenju obnovljivih izvora energije i postizanju energetske učinkovitosti. Rastuće cijene energenata svakako nameću stav kako je potrebno razmišljati o alternativnim izvorima energije kako bi se smanjio utjecaj rastućih cijena na proračun. Ima li Grad planova kojima bi barem djelomično osigurao svoju energetsku neovisnost u smislu ulaganja u alternativne izvore?“ – pitala je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP Dijana Lipovac.

Da Grad Popovača ozbiljno razmišlja o alternativnim izvorima energije te su poduzete određene radnje kako bi se u skorije vrijeme realizirali određeni projekti, rekao je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.

„Krenuli smo u projektiranje dijela gradskih objekata na koje se mogu postaviti solarni kolektori, a ovih dana kreće i sanacija krovišta Društvenog doma Osekovo pa ćemo i za taj objekt napraviti projekt da se postave solari i da bi se što više uštedjelo. Znamo da HEP značajno ne plaća proizvedenu energiju iz alternativnih izvora, ali se priznaje određena kompenzacija tako da imamo šansu da ovih milijun kuna kojih godišnje trošimo na električnu energiju i javnu rasvjetu kompenziramo i smanjimo naše rashode. Projektna dokumentacija će uskoro biti spremna kako bi se Grad mogao javiti na natječaje koji će se u skorije vrijeme otvarati, a sve s ciljem postizanja većih energetskih ušteda.” – zaključio je gradonačelnik Mišković.