ZKUU organizira smotre folklora, malih vokalnih sastava i tamburaških sastava i orkestara

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, u suradnji s Hrvatskim saborom kulture i uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, organizira Smotre folklora, malih vokalnih sastava te tamburaških sastava i orkestara Sisačko-moslavačke županije.

Smotra malih vokalnih sastava održat će se 4. lipnja u  Pučkom otvorenom učilištu Novska, a Smotra folklora 12.lipnja u Vatrogasnom domu u Martinskoj Vesi, te se popunjene prijavnice trebaju poslati najkasnije 20.svibnja.

Smotra tamburaških sastava i orkestara održat će se 18. rujna  u Budaševu, a na istu se treba prijaviti do 1. rujna.

Prijavnice te pravila smotri kulturno-umjetnička društva, pjevačke skupine, vokalni sastavi, te tamburaški sastavi i orkestri mogu pronaći na internetskoj stranici Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije.