Općina Velika Ludina nastavlja s prodajom nekretnina u svom vlasništvu

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina raspisao je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine.

U sklopu natječaja u Velikoj Ludini prodaju se livada i dva livadska čreta u Okolima, oranica u Gornjoj Vlahiničkoj te tri oranice u Ludinici.

Za nekretnine na kojima postoji teret, brisanje tereta podmiriti će Općina Velika Ludina. Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama do 25. travnja 2022. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 29. travnja 2022. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.