Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Popovače

U utorak 13. travnja održana je 9. sjednica Gradskoga vijeća Popovače. Na Dnevnom redu uz Aktualni sat i Usvajanje zapisnika s prošle sjednice,  pred vijećnicima se našlo još 9 točaka.

Na samom početku, jednoglasno su usvojili Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. za 2021.godinu, a kratko ga je prezentirao Vjekoslav Hanjilec. Na popovačkom području ukupno je 2886 korisnika. Miješani komunalni otpad kojeg je prikupljeno 1 352,35  tona prikuplja se u kantama, dok se reciklabilni otpad prikuplja u vrećama.  U protekloj godini zabilježena je nešto veća količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada, dakle, građani Popovače manje su razvrstavali otpad, kako gledano u odnosu na godinu prije, tako i u usporedbi s Kutinom i Velikom Ludinom, jedinicama lokalne samouprave u kojima je ovo poduzeće bio davatelj javne usluge.

U nastavku sjednice donesena je odluka o  IX. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Popovače. „Izmjenama i dopunama se pristupilo zbog usklađenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije, ali i potreba koje su iskazali građani, a za koje je podneseno 59 zahtjeva. Željeli smo ovim izmjenama stvoriti uvjete za određene sadržaje kao što je npr. izgradnja novog dječjeg vrtića, a za koji u prijašnjem planu nije bila definirana lokacija. Također, važni segmenti su izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge te uređenje vodotoka Jelenska, a što smo sada omogućili. Uz to, riješili smo i većinu privatnih zahtjeva te smo omogućili daljnji razvoj Grada.“ – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Dokument je prezentirao, a potom i na pitanja vijećnika odgovarao njegov izrađivač Nikša Božić. U konačnici, usvojen je s 9 glasova „ZA“, uz vladajuću većinu podržao ga je i vijećnik Roman Rosavec (HDZ), dok su protiv bili ostali vijećnici HDZ-a, a kao glavne zamjerke isticali su širenje zemljišta za potrebe kompostane, te odbijanje jednog privatnog zahtjeva.

Jednoglasno je potom usvojeno Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Popovače u području prirodnih nepogoda za 2021. kao i Odluka o donošenju Plana za 2022.godinu. Kako je naglasila pročelnica Ivka Nikolić Jež, riječ je o dokumentima koji su poznati vijećnicima, posebno istaknuvši kako su u prošloj godini Grad pogodile dvije prirodne nepogode, potres i mraz, stoga je sukladno lanjskoj situaciji, posebice kada je riječ o uklanjanju njihovih posljedica, odnosno o mjerama pomoći, napravljen i plan za ovu godinu.

Vijećnici su potom jednoglasno donesli Odluke prijenosu investicija nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Popovače  i to za vodovod Krmelovac i crpnu stanicu Voćarska ulica, kao i za III. i IV. fazu vodovoda u ulici Ribnjača i Moslavačkoj Slatini. Grad je bio investitor tih radova, a sukladno Zakonu sada ih prenosi u vlasništvo komunalnog poduzeća Moslavina d.o.o..

Predzadnja se na Dnevnom redu našla Odluka o davanju suglasnosti Gradu Popovači za sklapanje kupoprodajnog ugovora – kupnja građevinskog zemljišta za spojnu cestu. Riječ je o kupnji tri katastarske čestice ukupne površine od gotovo 5 tisuća m2 od tvrtke Grgić-prom d.o.o. Popovača za iznos od 597.297,00kn. Odluka je donesena s 8 glasova „ZA“ dok su „PROTIV“ bili svi vijećnici HDZ-a. Kao najveće zamjerke tijekom rasprave su navodili visoku cijenu, kao i izostanak kupnje čestice na kojoj se nalazi pomoćno igralište ŠNK „Moslavac“, a koje je također potrebno. Gradonačelnik Josip Mišković, koji je prozvan od strane vijećnika Romana Rosavca (HDZ) da  se „zemljište kupuje od gradonačelnikove rodbine“ rekao je kako ovoj kupnji pristupa „mirne duše i čiste savjesti“ te kako se sve provodi u skladu sa zakonskim odredbama, a kako bi se Grad nastavio razvijati.  Što se tiče zemljišta na kojem je pomoćno igralište, gradonačelnik je naglasio kako Grad nije odustao od rješavanja tog problema, no, čeka se povoljnija financijska situacija jer trenutno Grad ne može bez zaduženja sve otkupiti.

Na samom kraju donesena je Odluka kojom je za direktora Komunalnih servisa Popovača d.o.o. na mandat od četiri godine imenovan Ivor Stanivuković iz Novske. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, na natječaj se javilo 11 kandidata, a  2 nisu ispunjavala uvjete.

„Pokušali smo izabrati osobu koja ima i životnog i profesionalnog iskustva. Zbog širenja poslovanja, posebice zbog nove aktivnosti koja je preuzeta, a to je odvoz otpada, KSP je potrebno ekipirati te će se uz novog direktora izabrati i tri voditelja službi, kako bi se lakše koordiniralo svim poslovima. Upravo se od novog direktora očekuje da KSP doživi daljnji napredak i uspješno poslovanje.“ – rekao je gradonačelnik.

Odluka je donesena sa 7 glasova „ZA“, a „PROTIV“ je bilo 5 vijećnika iz HDZ-a. Oni su najviše zamjerili to što predloženi kandidat nije iz Popovače. Naveli su kako njegov rad zahtjeva dodatna sredstva – putne troškove, te kako smatraju da on dovoljno dobro ne poznaje teren, a ni potrebe građana.