Nova usavršavanja učitelja rehabilitatora i pomoćnika u nastavi

Osnovna škola Zorke Sever u Popovači poznata je po kvalitetnom radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Vizualna pomagala i materijali neizostavni su dio svakodnevnog ophođenja i rada s tim učenicima. Neki materijali koriste se u svrhu komunikacije, dok se drugi koriste tijekom rada, učenja i ponavljanja.

Upravo takve, namijenjene usvajanju i ponavljanju gradiva, učitelji rehabilitatori i pomoćnici u nastavi izradili su na prošlotjednoj edukativnoj radionici.