Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo suradnju sa ŽUC-om

Na nedavno održanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Popovače vijećnik Josip Vlašić (HSP) upitao je gradonačelnika kada se može očekivati provedba županijskih cesta u ovoj godini?

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je potvrdio kako je Grad u svom proračunu osigurao 1 milijun kuna, a isto toliko izdvojit će i Županijska uprava za ceste kako bi se obnovilo oko 2km županijskih prometnica na području Grada.

U međuvremenu je potpisan ugovor te bi nakon provedbe postupka javne nabave trebali započeti i radovi na obnovi prometnice u Ciglenici, te na dijelu od Osekova prema Strušcu, a njihov ostatak planira se odraditi tijekom sljedeće godine.

„Što se tiče mostova u Voloderu i Gornjoj Gračenici, njih će se obnoviti sredstvima iz tzv. Fonda solidarnosti. Uz ta dva mosta Grad je prijavio i projekte obnove dviju cesta i još jednog mosta u Donjoj Gračenici.  Grad je sada imao određene troškove koji se odnose na izradu projektne dokumentacije, no, taj bi se iznos trebao vratiti.“ – pojasnio je u odgovoru suradnju sa Županijom i Županijskom upravom za ceste gradonačelnik Mišković.

Interes za obnovu županijskih cesta iskazao je i vijećnik Ivan Abaz (HDZ). Vijećnika je zanimalo ima li kakvih pomaka vezanih uz rješavanje problema i realizaciju obnove ceste u ulici Varoš u Strušcu.

Gradonačelnik Josip Mišković pojasnio je kako je Grad sudjelovao u projektu, ali prijedlog rekonstrukcije došao je od strane ŽUC-a, te se i dalje pokušava riješiti problem s projektantom koji još nije ishodio građevinsku dozvolu.

“Nismo još krenuli u represivne mjere jer zaista očekujemo da se taj projekt riješi kako bi mogli sa ŽUC-om iduće godine obnoviti cestu. Očekujemo da se ove godine ništa po tom pitanje neće događati, cesta je županijska, a ŽUC je već potpisao ugovore o sufinanciranju, no, ako se otvori kakva prilika i ako dobijemo građevinsku dozvolu, pokušat ćemo to riješiti.” – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Uz taj je projekt vezano i uređenje obale vodotoka Obžev, a u što su uključene i Hrvatske vode. Zaključiti se stoga može kako je riječ o kompleksnom zahvatu koji će omogućiti da se uz novu prometnicu i uređenu obalu izgradi i nova pješačka staza.