Započinju poslovi košnje i održavanja vodnih građevina

U tijeku su  poslovi košnje i održavanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina kao i građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju na području malog sliva Lonja-Trebež koje obuhvaća i gradove Kutinu i Popovaču te općinu Velika Ludina.

Radove provodi tvrtka „Binđo“ sukladno Ugovoru sa Hrvatskim Vodama. 

Navedene vodne građevine su rasprostranjene između mnogih zemljišnih parcela, a pregledom terena prije početka radova utvrđeno je da su mnogi vlasnici ili zakupci iste obradili zasijavši razne poljoprivredne kulture, a ne vodeći brigu o zakonskoj obvezi koja se odnosi na zabranu obrađivanja zemljišta na kanalima I. i II.reda 5 metara, a kanalima III. i IV. reda 3 metra od ruba tih građevina.

Obavještavaju se stoga vlasnici i zakupci s ovog područja da će tijekom izvođenja radova tvrtka „Binđo“ maksimalno voditi brigu da se prilikom njihovih izvođenja neće nanositi  nepotrebna šteta, ali i da prema Zakonu o vodama, vlasnik ili zakupac, koji nije zadovoljio spomenute uvjete, nema pravo na naknadu štete radi rekonstrukcije i održavanja tih građevina.