VZ Grada Popovače objavila ponovljeni Javni poziv za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika

Vatrogasna zajednica grada Popovača ponovno je raspisala Javni poziv za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika  na mandat od 5 godina.

Kandidati mogu biti osobe oba spola, sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom koje imaju zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, a za što imaju i položen stručni ispit.

Tekst Javnog poziva i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom prijave može se pronaći na internetskoj stranici Grada Popovače. 

Prijave se podnose do 5.travnja uz napomenu: „ZA JAVNI POZIV –NE OTVARAJ“, na adresu Vatrogasna zajednica grada Popovače, Trg grofova Erdody 9, PP 37 , 44317 Popovača. Dokumentacija se predaje preporučeno sa povratnicom putem pošte ili osobno tajniku Zajednice koji izdaje potvrdu o zaprimanju.