U Popovači osnovana Udruga “Moslavina”

U Popovači je održana osnivačka skupšina Udruge pod nazivom „Moslavina“.

Za predsjednika Udruge izabran je Jure Žilić, a dopredsjednika Igor Lipovac. Tajnicom je imenovana Dijana Lipovac.

Kako je istaknuto na skupštini, Udruga se osniva u cilju razvoja lokalne zajednica kroz unaprjeđenje kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica, unaprjeđenje usluga socijalne i zdravstvene skrbi, poticanje djece, mladih i starijih na aktivno sudjelovanje u društvu. Aktivnosti Udruge bit će usmjerene i na povećanje socijalne uključenosti mladih, poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici, povećanje dostupnosti športskih i društvenih sadržaja, promicanje medijske pismenosti te poticanje obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja. Kao cilj novoosnovane Udruge „Moslavina“ definirano je i unaprjeđenje znanja i vještina djece i mladih u području demokratskog građanstva, kao i uključivanje građana u aktivnosti jačanja lokalne zajednice, humanitarni rad i borba protiv siromaštva odnosno očuvanje okoliša i životne sredine. Udruga planira organizirati i različita kulturno umjetnička događanja te inicijative u smjeru poticanja sugrađana na udruživanje i međunarodnu suradnju.