U odnosu na veljaču 2021., u veljači ove godine smanjena nezaposlenost u SMŽ

Krajem veljače 2022. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 7.056 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa siječnjem 2022. godine, broj nezaposlenih veći je za 0,1% ili 7 osoba, a u odnosu na veljaču 2021., broj nezaposlenih manji je za 22,8% ili 2088 osoba.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 56,9% (4.018 osoba), a muškarci 43,1% (3.038 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih muškaraca povećan je za 1,8 postotnih bodova.

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 13,8% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 15,4%, od 35 do 44 godine 17,8%, od 45 do 54 godine 23,7% te iznad 55 godina 29,3%.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 54,6% (30,0% s trogodišnjom, 22,7% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,0% s gimnazijom), osobe niže razine obrazovanja čine 38,6%, a osobe više i visoke obrazovne razine 6,8% od ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ, najveći broj je u Sisku (1.837 ili 26,0%), Kutini (854 ili 12,1%) i Petrinji (770 ili 10,9%), a najmanji u općini Majur (58 ili 0,8%).

U usporedbi s istim mjesecom 2021. godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena u Sisku, Kutini, Petrinji, Novskoj, Popovači, Lekeniku, Lipovljanima, Glini, Sunji, Dvoru,Gvozdu, Donjim Kukuruzarima, Velikoj Ludini, Martinskoj Vesi i Hrvatskoj Kostajnici. Evidentirana nezaposlenost povećana je u Topuskom, Hrvatskoj Dubici, Jasenovcu i Majuru. Najveće smanjenje bilježimo u Lekeniku (34,3 %), Petrinji (34,1%) te Hrvatskoj Kostajnici (31,5%), a najveće povećanje bilježimo u Jasenovcu (12,2%).

U veljači 2022. novčanu naknadu koristila je 1.041 nezaposlena osoba ili 14,8% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s veljačom 2021. za 12,5% kada je bilo 1.190 korisnika novčane naknade.

Tijekom veljače 2022. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 563 osobe (7,8% manje nego u veljači 2021.). Ukupno je tijekom veljače 2022. iz evidencije nezaposlenih izašlo 556 osoba (30,3% manje nego u veljači 2021.).

Gledano po ispostavama, tijekom veljače 2022. godine, u zapošljavanju na osnovi radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (107 osoba ili 31,0% od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Petrinja (58 osoba ili 16,8%), Ispostava Novska (57 osoba ili 16,5%), Ispostava Kutina (48 osoba ili 13,9%), itd.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2022. godine novouključeno je 30 nezaposlenih osoba i to u obrazovanje nezaposlenih – 22 i potpore za očuvanje radnih mjesta – 8, izvijestio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Područni ured Kutina.