Poziv Civilne zaštite za dostavu ponuda stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

– dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

– potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude (Potvrda)

Poziv se odnosi na:

– vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice

– vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Obrazac za prijavu i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.

Obrazac za prijavu stambene jedinice s područja Grada Kutine potrebno je poslati na info@kutina.hr ili predati na porti Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, svaki radni dan, od 7 do 15 sati. Na porti je moguće u istom terminu i preuzeti obrazac za prijavu stambene jedinice. Ukoliko osobe ne posjeduju e-mail, provjeru stambene jedinice kako zadovoljava uvjete iz ponude mogu zatražiti i na broj telefona 099 3999 523 (pročelnik Ureda gradonačelnika Robert Kolenc).

Vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivat će se troškovi korištenja stambenih jedinica prema Odluci koja se nalazi na  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_37_439.html

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Obrazac

Potvrda