Održana Sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina održalo je svoju 9. sjednicu na čijem se Dnevnom redu nalazilo 14. točaka.

Sve točke Dnevnoga reda usvojene su jednoglasno, a prva od njih odnosila se na Izvješće o radu Eko Moslavine na području Općine Velika Ludina u 2021. godini. Kako je izvijestio Vjekoslav Hanjilec, na općinskom području ukupno je 631 korisnik, od čega su njih 610 domaćinstva, a 21 pravne osobe. „U protekloj godini zabilježena je nešto manja količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada, te je ova općina i dalje najuspješnija jedinica lokalne samouprave po udjelu miješanog komunalnog otpada u odnosu na ukupne količine, a na području za koje je nadležna Eko Moslavina.“- pojasnio je te dodao kako se i dalje nada uspješnoj suradnji stoga je vijećniku Vedranu Sviliću (SDP) odgovorio na pitanje s prošle sjednice, a vezano uz nedostatak kontejnera za staklo u Katoličkom Selišću. „Kontejneri su obično u vlasništvu JLS, a kako je prije za njih bilo nadležno drugo poduzeće, oni su maknuti, te bi Općina trebala inicirati njihovo postavljanje, a o čemu se uvijek može napraviti određeni sporazum.“ – rekao je Vjekoslav Hanjilec, a načelnik Dražen Pavlović potvrdio je kako će se u sljedećih nekoliko dana riješiti potrebe tog kontejnera, ali i kontejnera na groblju, o čemu će se dinamika pražnjenja dogovoriti s ovim komunalnim poduzećem.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili nekoliko točaka vezanih uz Dječji vrtić. Između ostalog, dali su suglasnost za Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, a prema kojima će se povećati naknada zdravstvenoj voditeljici s 500 na 750 kuna neto. Usvojen je i Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina, a za koji je ravnateljica Tajana Lidmila pojasnila kako se mijenja jer se od ove godine upisi provode samo online, preko sustava e-upisi. „Upisi će se provoditi tijekom svibnja, a točan datum bit će poznat nakon što se odrade određene edukacije. U Dječjem vrtiću trenutno se nalaze 62 polaznika, a 9 ih odlazi u Osnovnu školu, što znači i toliko slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu.  Dodatno će broj slobodnih mjesta ovisiti i o procjeni teškoće jednog dječaka, a ćemo znati nakon dostave rješenja od roditelja za koje trebamo zaposliti i radnika za njegu, skrb i pratnju.“ – rekla je ravnateljica i naglasila kako vrtić radi prema svim standardima, te je jedan od rijetkih koji tako funkcionira.

Vijećnici su potom usvojili i Financijska izvješća Općine te proračunskih korisnika  te Konsolidirano financijsko izvješće Općine za 2021. godinu, a predstavio ih je Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove: „Prihodi nam iznose 14,5 milijuna kuna, dok su nam rashodi 13,4 milijuna kuna, što nas dovodi do viška prihoda od 1,1 milijun kuna, a što znači da smo tijekom ove pandemijske krize poslovali uspješno. Općina Velika Ludina nije kreditno zadužena te koristi jedino minus po žiro računu, a koji iznosi 1 milijun kuna, dok je Dječji vrtić zadužen zbog projekta dogradnje, za otplatu je ostalo još 518 tisuća kuna, a što će biti ubrzo smanjeno za oko 270 tisuća kuna, jer se taj iznos očekuje još iz EU fondova, tako da će se i taj kredit ubrzo zatvoriti.“

U nastavku je donesena odluka o kupnji zemljišta u neposrednoj blizini škole,  ukupne površine 3070 m2, u iznosu od 25 tisuća eura, a prema procjeni sudskog vještaka i procjenitelja nekretnina.  „Ovo zemljište potrebno nam je za izgradnju nove sportske dvorane uz školu. Da bi se javili za sufinanciranje iz Nacionalnog planu oporavka i otpornosti, moramo imati idejni projekt i zemljište, a što ovim postupkom i zadovoljavamo.“ – rekao je načelnik Dražen Pavlović. „Nadam se da ćemo proći na tom natječaju jer riječ je o projektu koji je izuzetno značajan za veći dio naših mještana koji se bave sportom, ali i kulturom te sličnim aktivnostima, budući da će im nova dvorana omogućiti održavanje koncerata, natjecanja i ostalog. Trenutno smo u situaciji da moramo uložiti u projekt, kako bi nam se on jednog dana isplatio. Investicija će to biti od 15-ak milijuna kuna, a koju mi bez 12-13 milijuna kuna europskih sredstava ne možemo niti započeti.“ – rekao je načelnik. Uz stavljanje u funkciju trenutno neiskorištenih zemljišta pored škole, izgradnjom nove dvorane omogućila bi se prenamjena postojeće u učionice, a čime bi se stekli uvjeti za jednosmjensku nastavu, što je također važno mještanima Velike Ludine.

U nastavku sjednice donesena je i odluka prodaji nekretnina te odluka o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine. Tajnica Jelena Malekinušić pojasnila je kako je riječ o kućama, poljoprivrednim i šumskim zemljištima koje je općina naslijedila na različite načine, a koji se kontinuirano prodaju na zadovoljstvo kupaca koji su većinom stanovnici ove općine. „Na taj način općina osim povećanja prihoda, rješava i  probleme koje donosi samo održavanje tih nekretnina. „U prošlom natječaju imali smo 26 nekretnina, od toga prodana je 21, te ćemo u novom, čije se raspisivanje očekuje uskoro, ponovno imati tih 5 preostalih nekretnina i još dvije livade za koje smo riješili imovinsko-pravne odnose, a za koje postoje zainteresirani kupci.“ – pojasnila je.

Na samom kraju osvojeno je Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara, te je donesen novi plan, kao i Odluka o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2022.godini.

Tijekom Aktualnog sata predsjednik Vijeća Vjekoslav Kamenščak (HDZ) zamolio je načelnika da vijećnike upozna s aktivnostima koje su provedene početkom godine. Načelnik je kao glavne istaknuo uređenje spremišta za vatrogasno vozilo u Društvenom domu Vidrenjak, uređenje Društvenog doma Ruškovica, nabavku kuhinja za domove u Kompatoru i Gornjoj Vlahiničkoj, uređenje kapele u Okolima, nabavku kombi vozila za DVD Gornja Vlahinička, te pokretanje postupka kupnje traktora s priključcima za potrebu obavljanja kvalitetnijih komunalnih usluga od strane lokalnog poduzeća Ludina d.o.o.. Verica Kesak, referent komunalni redar, vijećnike je upoznala s aktivnostima koje ona provodi, a među kojima je sprječavanje spaljivanja otpada od strane pripadnika romske nacionalne manjine. „Prije nekoliko mjeseci, a nakon intervencija DVD-a i policije, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, uručili smo prve kazne. Riječ je o iznosu od 10 tisuća kuna za svakog od 9 prekršitelja, a na koje se njih 5 žalilo te im je Općinski sud u Kutini smanjio kaznu na 300 kuna.“ – rekla je Verica Kesak, a načelnik Dražen Pavlović rekao je kako se nada da su ove kazne samo početak ukoliko će nastaviti sa spaljivanjem otpada. „Budući da otpad skladište na zemljištu koje nije u njihovom vlasništvu, poduzet ćemo sve radnje da se otpad oduzme te da se nastavi sa sanacijom odlagališta, ali i sprječavanjem radnji koje su dosad provodile te osobe.“- naglasio je.

Vijećnik Dražen Kralj (HSP) tražio je pojašnjenje oko sklapanja Ugovora o provedbi Programa zaštite divljači na području Općine Velika Ludina s Udrugom za očuvanje i promidžbu kulturno-povijesne i vojne baštine branitelja Domovine te Strukovnom udrugom stručnih osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači na površinama izvan lovišta. Načelnik je pojasnio kako je riječ o Ugovorima koji se vežu uz provođenje Programa zaštite divljači na prostorima za koje nije nadležno lokalno lovačko društvo, a prema kojima će se uskoro početi rješavati problem s pojavljivanjem lisica i čagljeva u neposrednoj blizini škole, vrtića, ambulante i domaćinstava općenito, a za što nije ovlašteno lokalno lovačko društvo.