Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Skupštine Komunalnih servisa Popovača d.o.o. raspisala je Javni natječaj  za izbor i imenovanje direktora/direktorice.

Kandidati trebaju imati završen studij kojim je stečena visoka ili viša stručna sprema, 5 godina radnog staža u struci, nepostojanje zapreka iz Zakona o trgovačkim društvima,  vozačku dozvolu B kategorije te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje trgovačkim društvom.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposrednom predajom na urudžbeni zapisnik radnim danom od 7:00-15:00 sati, do 24.ožujka na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, Popovača, s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu Komunalnih servisa Popovača d.o.o. – ne otvaraj“.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će isti biti obaviješteni vremenu i mjestu održavanja intervjua.

Na temelju rezultata provedenog postupka Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Popovače kandidata za direktora/direktoricu Komunalnih servisa Popovača d.o.o., a Gradsko vijeće donosi odluku kojom predlaže Skupštini društva kandidata za direktora.

Direktora imenuje Skupština društva na mandatno razdoblje od 4 godine s probnim radom od 6 mjeseci.

Više o natječaju možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://www.popovaca.hr/images/stories/dokumenti/2022/Javni-natjecaj-direktor_Komunalnih_servisa_Popova%C4%8Da.pdf