Grad Kutina isplaćuje uskrsnicu umirovljenicima s mirovinama do 2000 kn

Umirovljenicima s mirovinama nižim od 2000 kn Grad Kutina i ove godine isplatit će uskrsnicu. Pravo na takvu vrstu jednokratne novčane pomoći imaju svi oni umirovljenici čija mirovina iznosi manje od 2000 kn. Umirovljenici čija mirovina iznosi do 1000 kn dobit će uskrsnicu od 400 kn, dok će oni čija mirovina prelazi 1000 kn pa do 2000 kn dobiti uskrsnicu od 300 kn.
Sve osobe koje primaju osobnu invalidninu dobit će uskrsnicu u skladu s gore navedenim cenzusom, ovisno o visini invalidnine. Isplate će biti izvršene na tekući račun podnositelja.
     Svi korisnici koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć za Božić 2021. godine ne moraju ponovo podnositi zahtjev jer se nalaze u sustavu, a oni koji imaju pravo, a nisu u sustavu mogu se prijaviti u zgradu Gradske uprave Kutina, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo u sobu br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati najkasnije do 1. travnja, ako zahtjev nisu podnijeli u 2021. ili prethodnim godinama.