Grad Popovača nastavlja s uređenjem domova

Grad Popovača i ove će godine značajna financijska sredstva izdvojiti za obnovu i održavanje društvenih i vatrogasnih domova, za koje smatraju da su jedini u kojima se stanovnici pojedinih naselja mogu okupljati.

Određeni radovi, poput obnove stropa u prostorima Doma kulture u Popovači već su završeni. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, on je vjerojatno zbog vremena, ali i utjecaja potresa bio oštećen te se moralo hitno djelovati kako padanje ploča ne bi prijetilo sigurnosti osoba koje tamo borave. U sklopu ovih radova zamijenjena je i električna instalacija te postavljena nova led rasvjeta.

Što se tiče trenutnih radova, u tijeku je obnova Društvenog doma u Donjoj Gračenici gdje je nažalost, zbog starosti i potresa otpao dio stropa. „Grad Popovača trenutno je pri završetku izvođenje radova te će se promijeniti kompletan strop u sali doma, iznad pozornice te u pratećim prostorima na ulazu, te će se promijeniti i rasvjeta. Nova LED rasvjeta i novi strop omogućit će da prostor ovog doma bude funkcionalniji i kvalitetniji.“

Radi se i na obnovi Društvenog doma u Strušcu: „Budući da je oštećena bila soba u kojoj KUD „Stružec“ održava svoje aktivnosti te ima uređenu etno zbirku predmeta sakupljenih u tom naselju, te smo zbog pada dijela stropa i dotrajalosti odlučili da se i taj krov sanira.“

U Strušcu se započelo i s uređenjem kuće koju je Grad dao na korištenje Udruzi pčelara „Lipa“ za provođenje projekta „Kuća meda“. Trenutno se izvode određeni radovi kako bi se ona privela funkciji, odnosno kako bi Udruga „Lipa“ tamo mogla odrađivati svoje aktivnosti, ali i kako bi se stvorio prostor za edukativne i turističke aktivnosti.