Županija prijavila Fondu solidarnosti 67 projekata

Sisačko-moslavačka županija prijavila je na Fond solidarnosti 67 projekata u vrijednosti 685 milijuna kuna. Svi prijavljeni objekti su iz područja obrazovanja, zdravstva, kulture i prometa, među kojima je najviše objekata s područja obrazovanja i zdravstva. Vrlo je važna i prijava zgrada u okviru županijske bolnice dr. Ivo Pedišić u Sisku.

„Ono što je bio fokus rada nove županijske uprave od preuzimanja dužnosti, smjestiti sve zaposlene i korisnike usluga u zdravstvenom, obrazovnom sustavu u sigurne i čvrste objekte, preseliti ih iz kontejnera i Županijska uprava na čelu sa županom Ivanom Celjakom to je uspjela, u manje od 6 mjeseci. Paralelno s procesima obnove na zgradama u vlasništvu Županije ili ustanova kojima je osnivač Županija, bilo je vrlo izazovno i u dijelu financijskog restrukturiranja, naime župan Ivan Celjak po  preuzimanju dužnosti zatekao je manjak od 51 milijun kuna.

Racionalizacijom poslovanja i menadžerskim pristupom nove županijske uprave, manjak je saniran i godinu završavaju u plusu.

Što se tiče prijave na Fond solidarnosti, uz prijave svojih projekata, Županija je jedinicama lokalne samouprave i drugim mogućim prijaviteljima ponudila pomoć u pripremi prijava te se svaka od njih mogla obratiti u županijske urede kako bi na vrijeme prijavili projekte, odnosno, kako ne bi propustili ovu priliku da kvalitetno obnovimo ono što je oštećeno u potresima.

Zadovoljni smo jer smo kao Županija prijavili sve projekte koje je bilo moguće prijaviti i očekujemo pozitivne ishode. Želimo da se svi pacijenti, učenici, studenti i drugi što prije vrate u ove objekte te smo sigurni da će nakon obnove u njima imati i bolje uvjete nego prije potresa.“ –ističu iz Ureda za poslove župana.