Županija objavila Javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa “HBOR – subvencija kredita“

Sisačko – moslavačka županija raspisala je JAVNI POZIV za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa “HBOR – subvencija kredita“

Korisnici kredita na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove, koji ulažu na području Sisačko – moslavačke županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Korisnik kredita kojem su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak:

– Poduzetništvo mladih, žena i početnika

– Investicije privatnog sektora

– Obrtna sredstva.

Sisačko – moslavačka županija će Korisniku kredita subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1%. Potencijal za subvenciju Sisačko – moslavačke županije po navedenim programima utvrđen je iznosom od 1,5 milijuna kuna.

Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja potencijala. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima će Sisačko – moslavačka županija zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji.

Informacije, pregled detaljnih uvjeta kredita, obrasci zahtjeva te ostali obrasci koji se popunjavaju mogu se naći na internetskoj stranici Sisačko-moslavačke županije.

Također zainteresirani poduzetnici mogu se javiti i: – HBOR-u na broj telefona 0800 8007 Kontakt centar, e-mail kreditiranje@hbor.hr te Sisačko – moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije, razvojneprojekte i fondove EU, na e- mail: poduzetnistvo@smz.hr.