Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Poljoprivredni proizvođači s poljoprivrednim gospodarstvima na području Sisačko-moslavačke županije pozivaju se na sudjelovanje u Savjetovanju za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije.

Naime, Sisačko-moslavačka županija izgubila je čak 18,5% stanovništva u zadnjih deset godina, a primjetno je da je veći pad prisutan u općinama u odnosu na gradove.

Sukladno padu broja stanovnika u posljednjih deset godina kontinuirano opada i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a samim time i poljoprivredna aktivnost na prostoru županije što rezultira trajno narušenom slikom ruralnog prostora. Osim toga, Sisačko-moslavačka županija u prosincu 2020. pretrpjela je tešku prirodnu nepogodu, razorni potres koji je, uz globalne probleme poput pandemije virusa COVID-19 te posljedično rast cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju dodatno narušio demografsku i poljoprivrednu sliku ovog prostora.

Iako poljoprivrednu djelatnost Sisačko-moslavačke županije karakterizira nedovoljna kapitalna opremljenost, usitnjena gospodarstva, veliki broj neobrađenih poljoprivrednih površina te problemi vezani za neprimjeren pristup javnoj te poslovnoj infrastrukturi, ona je i dalje predstavlja značajan izvor prihoda za ruralno stanovništvo. Potporom u okviru ovog Programa omogućit će se olakšano gospodarenje poljoprivrednicima u okviru prethodno navedenih nepovoljnih uvjeta i potaknuti osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu u iznosu od 6,5 milijuna kuna.

e-Savjetovanje je otvoreno do 15.2.2022. a dostupno je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19754