Općinsko vijeće Velike Ludine usvojilo prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna

Općinsko vijeće Velike Ludine 31. siječnja 2022. održalo je svoju 8. sjednicu, a prisustvovalo joj je 9 vijećnika.
Uz usvajanje zapisnika s prošle sjednice, oni su jednoglasno usvojili i ostatak predviđenog Dnevnog reda.


Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina pojasnio je Vjekoslav Hanjilec, predstavnik komunalnog poduzeća Eko Moslavina d.o.o. Kako je istaknuo, javna usluga uključuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada jednom godišnje te uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu
kao i uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.
Strukturu cijene javne usluge čini zbroj cijena obvezne minimalne javne usluge koja ja kućanstva iznosi 67,17kn bez PDV-a, dok za ostale iznosi 100,74 kn bez PDV-a, i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Novom Odlukom poništena je tako stara koja je bila nešto nepovoljnija za korisnike koji nisu niti jednom mjesečno predavali miješani komunalni otpad, a njegov je odvoz bio naplaćen.

Tijekom rasprave vijećnik Vedran Svilić (SDP) predstavniku Eko Moslavine uputio je pitanje koje je postavio i na aktualnom satu, a za koje, kako se složilo vodstvo općine, više informacija ima komunalno poduzeće. Vijećnika je zanimalo može li se u Katoličko Selišće vratiti kontejner za staklo. Kako je u odgovoru naglasio Hanjilec, u ovom trenutku ne može reći zbog čega nije već postavljen, budući da je stari uklonjen kao i u ostalim naseljima, ali da će odgovor na ovo pitanje dati telefonski ili pisanim putem čim sazna više informacija. Vijećnik Svilić pitao je i kako je moguće da postoji osoba koja plaća odvoz smeća a nema kantu za miješani komunalni otpad, budući da su one čipirane nije mu jasno kako može uopće dobiti račun. Hanjilec je i po ovom pitanju rekao da će saznati više informacija te reagirati ako je došlo do greške od strane Eko Moslavine.

Vijećnici su u nastavku sjednice usvojili i Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2022. godinu.
Kao i do sada, za svakog se člana dodjeljuje 1000 kuna, a članicu 10% više – 1100 kuna. Sukladno tome HDZ ima pravo na sredstva u visini 6.100,00 kuna, SDP 4 tisuće kuna, HSP 2 tisuće kuna, a nezavisni vijećnik Zlatko Nežić na 1.000,00 kuna.

I ovoga se puta pred vijećnicima našlo donošenje Odluke o pokretanju prodaje nekretnina u vlasništvu Općine.
Riječ je o 23 nekretnine (oranicama, livadama, kućama, dvorištima, pašnjacima, voćnjacima, šumi i gospodarskim zgradama) na području Ruškovice, Katoličkog Selišća, Okola, Ludinice, Vidrenjaku i Grabrovom Potoku.

Najvažnija je svakako bilo donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2022. godinu kojima je proračun s predviđenih 14,9 mln kn povećan na nešto manje od 15,7mln kn.
Kako je pojasnio načelnik Dražen Pavlović do promjene je došlo prvenstveno jer je postignut dogovor o rekonstrukciji ŽC od Male Ludine do Mustafine Klade. „Budući da je riječ o projektu vrijednom 9 milijuna kuna on će se realizirati u dvije faze, kroz dvije godine. U prvoj fazi će se napraviti kompletno obostrano proširenje, a u drugoj presvlačenje asfaltnog sloja. Mi ćemo za tu investiciju ukupno izdvojiti 2 milijuna kuna, 1 milijun ove, a 1 iduće godine, dok će ostatak pokriti Županijska uprava za ceste i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, što je ostvareno uz pomoć saborske zastupnice Marijane Petir iz Mustafine Klade.“
Također, izmjena se odnosi i na povećanje sredstava za izgradnju sportske dvorane. „Budući da je zemljište koje smo kupili premalo da bi ona imala sve sadržaje koji su nam potrebni dogovorili smo i s gospodinom Dragutinom Živčićem kupnju zemljišta koja je do našeg.“
Nadalje, tu su i projekti uređenja Doma u Ruškovici, te Velikoj Ludini, za kojeg su ostvarena i određena financijska sredstva putem LAG-a, te nabavka kombi vozila za DVD Gornja Vlahinička. Što se tiče smanjenja, ono se odnosi na izgradnju vodovodne mreže u Ludinici. „Nismo odustali od tog projekta, ali ga nećemo raditi mi kao Općina već će to odraditi Moslavina d.o.o., a bit će financiran sredstvima EU fondova i naknade za razvoj.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović te dodao kako se razmišlja i o nabavci stroja (malčera) koji bi omogućio lakše i brže održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno šumskih puteva, napuštenih zemljišta i sl., a mogao bi se koristiti i u komercijalne svrhe tako da bi isplativost bila velika.


Na samom kraju, nekoliko točaka bilo je posvećeno državnom poljoprivrednom zemljištu. Vijećnici su tako donijeli Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina, a kojeg čine Denis Pedić (pravne struke), Toni Tuđan (geodetske struke), i Vladimir Bohatka (agronomske struke).
Zbog tehničkih pogreški vijećnici su poništili Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina koja je donesena na prethodnoj sjednici, te su donesli novu. Kako je najavljeno, raspisivanje Javnog natječaja očekuje se kroz 15-ak dana, a predmet zakupa su 64 čestice ukupne površine 357,6160 ha, u katastarskim općinama: Grabrov Potok, Katoličko Selišće, Ludina, Vidrenjak, Ludina, Okoli, i Ruškovica na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Kako je pojasnio načelnik Pavlović natječaj se pokreće kako bi se, ako je to moguće sva, a ako ne onda većina državnog poljoprivrednog zemljišta dala u zakup lokalnim poljoprivrednicima koji prema novom Zakonu koji je u najavi, više neće imati prednost. Kako je napomenula komunalna referentica Verica Kesak, na natječaj se obično javljaju mladi domaći poljoprivrednici, tako da se nada da će im ova dodjela zemlje pomoći da održe i prošire svoja poljoprivredna gospodarstva, ali i da ostanu u ovoj općini.


Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva, a ista se dostavlja na prethodno mišljenje Sisačko- moslavačkoj županiji te na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.